ARA EN GLOSA

Què fareu?

Què fa Podemos? Què vol?
Vol entrar? Quedar a defora?
Vol contemplar els bous d'enfora
però tenir un cert control?
I què farà n'Armengol?
Vol ser part de l'equipatge
i admetre que en el viatge
no manejarà el timó?
I tu, Biel Barceló,
tendràs temprança i coratge?