PATRIMONI

Llucmajor té part de l'arxiu històric destrossat

El nou equip de govern ha trobat la documentació abandonada i malmenada al darrer pis de l'Ajuntament

Llucmajor pot haver perdut la major part de l'arxiu històric. Milers de documents han estat trobats acaramullats i en un deficient estat de conservació al tercer pis de la casa consistorial. Els lligalls, llibres i papers estan apilonats damunt una taula o en terra dins capses de cartró i amb evidents signes de degradació. "Ens imaginam que tot estava en terra, hi va haver una inundació i algú posà els documents damunt la taula", ha indicat avui el batle, Jaume Tomàs. Paradoxalment, la sala conté  armaris pràcticament buits.

El Consistori sospita que quasi tota la documentació serà irrecuperable. Aquesta, a més, no està ni tan sols catalogada. "No hi ha inventari", ha indicat la regidora de Cultura, Adelina Gutiérrez. Amb un cop d'ull als papers amuntegats, se'n poden trobar de datats al segle XV.

L'arxiu de Llucmajor és un dels més importants de Mallorca, segons han indicat des del Consistori. Una petita part està ubicada al claustre del convent de Sant Bonaventura, però el gruix de la documentació és la que s'ha trobat al darrer pis del Consistori, també conegut com la torre del Rellotge. Els nous governants, que entraren a l'equip de govern després de 24 anys de governs del PP, trobaren l'habitació de l'arxiu tancada en clau i sense llum. A la porta encara hi penja un cartell que indica que està prohibit entrar-hi per ordre de batlia. Trossos del referit de parets i sòtil han caigut per efecte de la humitat.

L'Ajuntament ha demanat ajut al Consell de Mallorca per valorar els danys i es planteja una recuperació "d'allò que es pugui" i un trasllat a Sant Bonaventura per poder conservar-lo amb les condicions adequades d'humitat i llum. De moment, "no ens hem atrevit a tocar res", ha dit Gutiérrez. 

Sense arxiver

Llucmajor no té cap arxiver des de fa uns deu anys, segons han indicat des de l'Ajuntament, ja que la seva plaça es va utilitzar per a altres tasques.

El cens d'arxius del Ministeri de Cultura recull part de la història de l'arxiu municipal de Llucmajor. En la seva descripció, esmenta que la documentació estava ben organitzada el 1874, quan se'n cuidava el secretari. El 1924, es va instal·lar al tercer pis de l'Ajuntament (la ubicació actual) en una dependència "espaiosa i tranquil·la", en estants i armaris. Per ordre de la Direcció General de l'Administració Local, el 1945 es va dur a terme un inventari dels documents i aquests es varen deixar amuntegats i espargits per terra, on haurien estat fins al 1952. Aleshores, Jaume Lladó s'ocupà de l'organització. El 1988, un equip contractat pel Consistori i dirigit pels tècnics del Consell organitzaren una part del fons. Poc després, es va crear una plaça d'arxiver, actualment deserta.