MURO

3,4 milions per renovar la xarxa de clavegueram de la Platja de Muro

Les noves canonades fregaran el Parc Natural de l’Albufera

Les obres per reformar la delicada xarxa de sanejament de la Platja de Muro “començaran en acabar la temporada turística i es desenvoluparan durant dos hiverns”, explicà ahir el batle del municipi, Martí Fornés (PP). Precisament ahir el Govern va iniciar el concurs d’adjudicació d’aquestes obres, que fa anys que reclamen els hotelers i els veïns del nucli costaner.

Mitjançant aquest projecte, l’Agència balear de l’aigua i la qualitat ambiental (Abaqua), que depèn del Govern, invertirà 3.412.000 euros en la modernització de les canonades d’aigües residuals del nucli turístic. L’objectiu és evitar els problemes de males olors i avaries que es registren a pràcticament tota la zona hotelera i residencial de Muro.

Un dels aspectes més delicats del projecte serà la seva possible afectació sobre el Parc Natural de l’Albufera. Les obres, de fet, arribaran fins al pont dels Anglesos, que passa per damunt el canal d’aigua que connecta la zona humida amb la mar. Tot i que durant la tramitació del projecte es va acordar no subjectar-lo a avaluació d’impacte ambiental, la Comissió de Medi Ambient va posar condicions a les obres que s’hagin de desenvolupar en el Parc Natural i en els torrents. Així, la comissió acordà que “abans de l’execució de les obres s’ha d’obtenir l’informe favorable del Servei d’Espècies pel que fa al tram que canvia al parc” i que les actuacions “s’han de realitzar durant la temporada no reproductora, concretament entre els mesos d’octubre i febrer”.

Amb tot, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears el 2012 va qualificar el projecte com a “necessari” perquè “millorarà el funcionament de les estacions depuradores i reduirà el risc d’abocaments incontrolats”, s’explica en l’acord que va permetre donar llum verda a aquest projecte.

Sense males olors

La xarxa de clavegueram es va construir fa més de vint anys i, segons informaren des de la Conselleria de Medi Ambient, les canonades d’aigües residuals “responen a les necessitats d’aquell moment, en què les aigües residuals es conduïen a la depuradora d’Alcúdia i no a la depuradora mancomunada que comparteixen Muro i Santa Margalida, que és el lloc on ara van a parar les aigües brutes de la Platja de Muro”. Tot plegat fa que les aigües residuals circulin per les canonades més temps del que és racomanable fins a arribar a l’estació depuradora i així sorgeixen olors o avaries amb més facilitat. “Uns problemes que són importants i pels quals el sector turístic fa molts anys que es queixa”, explicà el batle.

Per resoldre aquest problema i fer més lògic i eficient el sistema de sanejament de les aigües residuals de la Platja de Muro, Abaqua construirà tres noves estacions de bombament d’aigües residuals en substitució de les actuals. El projecte també preveu la instal·lació d’uns dotze quilòmetres de canonades noves.

El + vist

El + comentat