ILLES TECNOLÒGIQUES

L’economia digital i el model econòmic de les Balears

Fa algun temps que a les Balears som conscients de l’esgotament del model econòmic actual. Vol dir això que el turisme és un dimoni al qual hem de sacrificar i maleir? Ni molt menys: el turisme és la font principal d’ingressos, però els rendiments que traiem del turisme els hem d’invertir a fomentar i enfortir nous sectors.

El primer i més obvi és invertir en sectors relacionats amb el turisme, com ara la tecnologia turística i sectors auxiliars com poden ser el màrqueting turístic o la distribució turística en línia. Però això és més turisme, més del mateix i no ens hem de quedar aquí.

En l’actualitat hi ha alguns sectors emergents a l’economia digital amb moltes possibilitats de crear projectes interessants i en els quals Balears no estaria en desavantatge per la insularitat. Per exemple l’anomenat fintech, el sector legal, el diagnòstic mèdic remot, l’entreteniment digital, el d’eines de màrqueting digital, la intermediació a sectors presencials...

A tots aquests sectors hi podem trobar actualment una discreta presència d’empreses locals i amb l’impuls adequat podríem arribar a aconseguir que algunes empreses destaquessin en algun d’aquest sector. Però quines són les principals dificultats per poder-ho aconseguir? La més important és la manca de professionals qualificats, i la segona la manca de recursos financers.

Dues dades per il·lustrar-ho. Als darrers vint anys han sortit de la UIB menys de 500 graduats en informàtica. L’any 2015 es varen convocar ajudes públiques en l’àmbit estatal per finançar projectes d’empreses de serveis en línia. A Galícia aquest ajut tenia una dotació de més de 1,5M€, a Andalusia i Extremadura prop d’un milió d’euros, mentre que a Balears superava justet els 200.000 euros.

Per tant, si volem impulsar un nou model, hem de començar per formar professionals i ajudar les empreses a trobar recursos financers per competir en una economia global.