OPINIÓ

Retallades a la prestació d’atur i el dret de ser idiota

Qualsevol anàlisi de la situació del mercat de treball queda coix si no s'analitza l'evolució de les prestacions que té la població aturada. En aquest sentit, cal dir que són insuficients els comentaris que l'ARA Balears em publicà la setmana  passada sobre les dades de l'EPA del primer trimestre de 2015.

Res millor per a completar aquesta anàlisi que recórrer al treball que, trimestralment, elabora sobre aquest assumpte per a la Fundación 1º de Mayo Enrique Negueruela. Val a dir que són uns informes que s'han convertit en una informació de referència i d'absoluta solvència, i que segons el corresponent als tres primers mesos de l'any, a les Illes Balears menys d'una de cada tres persones aturades percep alguna prestació. És a dir, la taxa de cobertura de la prestació per desocupació és d'un 30,2%. Altrament dit, més de noranta mil persones aturades no perceben cap prestació.

És una dada esfereïdora que demostra que les retallades del PP en matèria de protecció a la desocupació tenen un efecte desolador. Recordi's que el PP ha retallat directament en els subsidis per a majors de 45 anys, la qual cosa explica que només una de cada tres persones majors de 45 anys disposi de protecció (des de 2011 ha caigut la taxa més de vint punts). Però també ha retallat indirectament. Ho ha fet perquè no ha modificat la normativa per a l'ampliació de les prestacions especialment per a les persones aturades de llarga i molt llarga durada i, ja que els contractes són cada pic de més curta durada, per a flexibilitzar l'entrada al dret a tenir prestació amb menys dies cotitzats. Conclusió: des que governa el PP, la taxa de cobertura de la prestació de desocupació ha caigut un 13,2%.

Permetin-me afegir un darrer comentari que, per raó d'espai, no vaig fer la setmana passada: ¿Algú pot pensar que sense un cavi de model de creixement és possible tenir una major població ocupada, amb manco precarietat, uns guanys salarials dignes i una protecció per desocupació que de debò doni a la gent veritables segones oportunitats? ¿Hi ha algú que pensi que és possible un canvi, per lleuger que sigui, del model econòmic illenc sense un altre fiançament autonòmic i una altra relació de les Illes Balears amb l'Estat? Potser sí que hi hagi algú. Tinguin present que ser idiota és lliure!