El grup Barceló ja tenia un preacord amb el BBVA per revendre l'hotel del palau de congressos

Un informe municipal apuntala el de la UIB sobre l'anul·lació del procés d'adjudicació i assenyala que l'oferta guanyadora no era la millor per a l'administració

El grup turístic Barceló ja tenia signat un preacord amb l'entitat financera BBVA per a la revenda de l'hotel del palau de congressos de Palma, una vegada que obtingués la seva adjudicació per part de l'administració pública i executàs l'opció de compra. Barceló, guanyador del concurs per a l'explotació de tot el complex, que ara s'anul·larà, presentà en la documentació justificativa de la seva oferta un preacord de leasing amb el BBVA per a l'adquisició de l'hotel, segons ha advertit ara un informe de la Intervenció municipal. El leasing immobiliari és un producte financer pel qual el banc adquireix i es queda amb la titularitat de l'immoble, mentre que el client pot gaudir del seu ús per un temps determinat, aprofitant-se d'un finançament avantatjós en forma de quotes de lloguer i reservant-se poder optar a recomprar el bé una vegada acabat el termini establert.

El preacord revelat per l'informe municipal demostra que el grup Barceló tenia des del primer moment la intenció d'executar l'opció de compra sobre l'hotel del palau de congressos, amb el seu finançament preparat amb el BBVA, i pel qual havia oferit a l'administració tan sols el preu mínim de 40,5 milions d'euros, mentre que el grup Melià havia arribat als 60 milions. Barceló guanyà el concurs gràcies a presentar una millor oferta per l'arrendament de tot el complex –el palau de congressos i l'hotel– d'1.750.000 euros anuals, pels 1.337.000 de la de Melià. L'oferta sobre l'arrendament tenia un pes relatiu en la valoració del concurs molt més elevada que la de l'opció de compra sobre l'hotel –65 a 20–, però a la vegada els plecs del concurs preveien que si el licitador executava l'opció de compra sobre l'hotel, l'arrendament passava en qualsevol cas a ser de tan sols 350.000 euros. Per tant, l'eventual avantatge en l'oferta per aquesta concepte quedava anul·lada.

La "incoherència" sobre això en els plecs de condicions que se seguiren en el procés du la Intervenció municipal de Cort a advertir que l'oferta del grup Barceló va ser la guanyadora del concurs "no per ser la millor per a l'administració, sinó per ser la que, aprofitant tots i cadascun dels punts febles del plec de condicions administratives de contractació, obté el màxim de punts oferint preus que quan executin el contracte seran els tipus de sortida [els mínims] del plec". L'esmentat informe apuntala així allò que dictaminà la setmana passada el que es va encarregar de manera externa al departament de Dret Administratiu de la UIB. Aquest altre informe advertí diverses irregularitats en el procés, sobretot en la valoració de l'hotel i en la introducció de l'opció sobre la seva compra, que aconsellaven que l'equip de govern de Cort no ratificàs l'adjudicació del complex del palau de congressos al grup Barceló.

Aquesta ratificació de l'adjudicació és la passa que l'anterior equip de govern de Mateu Isern (PP) tampoc no s'atreví a fer després de ser advertit de les presumptes irregularitats i malgrat que l'extinent de batle i expresident de la societat pública Palau de Congressos, Álvaro Gijón,  intentà aconseguir-ho fins al darrer moment abans del canvi de govern a Cort. Aquest dijous, avalat tant per l'informe de la UIB com pel de la Intervenció municipal que s'ha fet públic, l'equip de govern de José Hila ha acordat de manera definitiva no ratificar l'adjudicació. La decisió requeria d'un informe municipal, a més de l'extern fet per la UIB, que l'avalàs. La portaveu Neus Truyol ha considerat demostrat que el concurs que guanyà el grup Barceló "era un fórmula perversa en tots els casos" i que representava un fort perjudici econòmic per a l'administració.

Tal com ja s'havia anunciat, la junta de govern de Cort també ha acordat instar formalment la societat pública Palau de Congressos, l'òrgan gestor participat al 50% per l'Ajuntament i el Govern, a sol·licitar un informe a l'Advocacia de la Comunitat per establir la manera d'anul·lar el procediment per a l'adjudicació al grup Barceló. A partir d'ara, la gerència del palau de congressos prepara els estudis de viabilitat per prendre una nova decisió sobre el futur del palau de congressos. Les dues opcions sobre la taula són convocar un nou concurs per a l'adjudicació de tot el complex a un concessionari privat o assumir la gestió pública del palau i llogar l'explotació de l'hotel.