TEMA DEL DIA

El PP demana que es compensin els diputats pel temps que perden als aeroports

Planteja que es puguin incrementar les dietes en funció de la responsabilitat que assumeixi el parlamentari

La intenció de la majoria progressista al Parlament, de modificar el sistema de retribucions dels diputats, bàsicament per convertir la dedicació plena que cobren la majoria de parlamentaris en una dedicació exclusiva que impediria mantenir altres activitats professionals no agrada al PP. La seva portaveu parlamentària, Margalida Prohens, ha presentat un escrit a la Cambra demanant que s'estudiï un nou sistema de retribucions més flexible i adequat a la realitat. Deixa entreveure que les dietes —que ara són fixes— s'haurien d'incrementar en funció de les responsabilitats que assumeixin els diputats que no tenen sou per evitar una discriminació amb aquells que sí que el cobren. I apunta una altra novetat: que es compensi en la retribució dels parlamentaris de fora de Mallorca el temps que han de perdre als aeroports.

“El nou sistema retributiu hauria de tenir en compte el temps de desplaçament que suposa als diputats de les illes menors els trasllats a l'aeroport, l'espera dels avions, els retards i les cancel·lacions”, diu Prohens en l'escrit que ha registrat perquè sigui estudiat per la Mesa del Parlament, l'òrgan de govern de la Cambra que hauria de prendre una decisió sobre les retribucions aquesta setmana.

Prohens deixa clar que no està parlant de les dietes de trasllats, que ja existeixen i que recorda que foren reduïdes. Aquestes dietes compensen les despeses que han de fer els diputats pel taxi, l'autobús, l'aparcament de l'aeroport, el menjar fora de casa o l'hotel, “però en cap cas no compensen el temps que es perd en els desplaçaments”, diu la portaveu del PP en l'escrit. Segons ella, “el desplaçament de Menorca, Formentera o Eivissa a Mallorca, sense cap retard i un cop trobat l'horari adequat, suposa una durada de dues hores o dues hores i mitja d'anada, més el mateix de tornada, en funció del municipi de residència. Els trasllats des de Formentera encara són més complicats i suposen més temps”, defensa.

Al marge d'aquesta compensació, Prohens també reclama que el nou sistema de retribucions tingui en compte el dret de tots els ciutadans a poder participar en la vida política. La portaveu del PP demana que l'accés al càrrec de diputat no estigui tan limitat per a col·lectius com el dels treballadors autònoms, professionals i treballadors per compte d'altri, que poden tenir “perjudicis” pel que fa a la seva dedicació professional o a l'hora de retornar a l'activitat, a diferència del que passa amb els funcionaris.

Amb el sistema de retribucions existent fins ara, els diputats es podien acollir a la dedicació plena, que permet compaginar el sou íntegre de diputat amb activitats privades, com les que podria fer un professional liberal o un autònom. Ara, allò que es pretén és convertir la dedicació plena en exclusiva i, per tant, fer-la incompatible amb altres activitats. Aquells diputats que volguessin mantenir la seva activitat privada no tindrien més remei que deixar de cobrar el sou del Parlament i rebre només dietes per assistència a plens, que són molt inferiors (un diputat ras cobra 54.735 euros a l'any de sou per dedicació plena, mentre que la dieta globalitzada és de 22.309 euros a l'any).

El PP demana ara que no es produeixin “discriminacions salarials” en funció del sistema retributiu, quan de fet es realitza el mateix treball, i que es tingui en compte el càrrec que s'exerceix, com ara membres de la Mesa, portaveus de grup o portaveus en comissions. En realitat, allò que planteja és que les dietes passin a ser flexibles, s'incrementin en funció de la responsabilitat que assumeixi el diputat, igual com es fa amb els sous, i s'equiparin als salaris.

Si el PP ha presentat un escrit plantejant aquestes observacions, Podem n'ha fet un altre demanant que les dedicacions plenes passin a ser exclusives i que es mantingui l'actual import de les dietes globalitzades.

Més continguts de