REMUNERACIONS

Els diputats ajornen 20 dies més la decisió sobre els seus sous

L'acord, que no suscita consens i que s'ha d'aplicar l'1 de gener, provocarà que alguns parlamentaris cobrin manco

Quan queda poc més d'un mes perquè acabi l'any, els diputats del Parlament continuen sense posar-se d'acord sobre el sistema de retribucions dels parlamentaris que haurà d'entrar en vigor a partir de l'1 de gener de 2016. Tot i que la qüestió es discuteix des de fa mesos sense aconseguir cap resultat, els portaveus dels grups han acordat aquest dimecres amb la presidenta, Xelo Huertas, ajornar la decisió 20 dies més. Ara s'haurà de prendre en una reunió prevista per al 15 de desembre.

L'11 de novembre, Huertas havia fixat com a data límit la del 25 de novembre per aprovar un canvi en el sistema retributiu dels diputats, després que fins aquell moment no s'assolís el consens al voltant d'una proposta. En les dues setmanes que han passat no s'han mogut les posicions i s'ha optat per tornar a ajornar la decisió 15 dies més.

El Pacte es va comprometre a modificar el sistema retributiu dels diputats amb una idea bàsica, la de convertir les dedicacions plenes en exclusives. Ara, els diputats que ho volen poden cobrar un sou com a diputat i compaginar-lo amb una activitat professional privada. Si són advocats, per exemple, poden mantenir el despatx obert. El canvi que es planteja provocarà que el sou del Parlament impliqui la dedicació exclusiva i, per tant, impedirà que un diputat el pugui cobrar i mantenir una activitat privada.

Aquesta modificació provocarà que qui vulgui mantenir la seva activitat privada hagi de deixar de cobrar el sou i passar a percebre dietes, que no arriben a la meitat de la retribució per salari. El canvi, tot i que formalment l'assumeixen amb més o manco ganes la major part dels grups, en realitat els causa tensions internes, perquè hi ha diputats de tots els grups que es  veurien econòmicament perjudicats. Només com a exemple, un diputat ras que cobra 54.500 euros a l'any de sou del Parlament i manté una altra activitat privada passaria a cobrar els 22.300 euros de dietes si vol mantenir l'activitat privada.

Aquest desajust s'ha intentat salvar amb una proposta que va incrementant les dietes dels diputats en funció de les responsabilitats que assumeix cada diputat. Anirien dels 22.300 euros que cobraria un diputat ras als 36.400 que cobraria un membre de la mesa o un portaveu de grup. Però la proposta, que va fer la presidenta Huertas, ara fa 15 dies tampoc acaba de convèncer tothom. Mentre MÉS es manté en la posició inicial de passar les dedicacions plenes a exclusives i no tocar res pus, el PP troba que amb la darrera proposta plantejada encara hi ha massa diferència entre les dietes i els sous que cobrarien dos diputats que tinguessin atribuïda la mateixa responsabilitat quan, teòricament, a efectes d'activitat pública, els reporta la mateixa dedicació. Un portaveu parlamentari amb dedicació exclusiva, per exemple, cobraria 63.476 euros a l'any, mentre que un portaveu que anàs a dietes percebria 36.400 euros.

Amb l'ajornament acordat aquest dimecres, la decisió s'haurà de prendre sí o sí en la reunió de tots els portaveus i la mesa convocada per a dia 15, una reunió que es farà abans d'un ple i, per tant, tindrà una hora límit de finalització. L'acord adoptat tindrà efectes a partir de l'1 de gener.