HABITATGES SOCIALS

El Govern reformarà pisos buits de particulars per destinar-los a lloguer social

Només el Santander i la Caixa hi col·laboren aportant habitatges o fons a l'Ibavi, mentre que BMN i Banca March no han contestat a la petició

El Govern s'oferirà a reformar pisos buits de particulars a canvi que aquests es comprometin a destinar-los a lloguer social durant nou anys. Aquesta és una de les novetats que s'inclou en el pla d'habitatge social que s'ha presentat aquest dijous i que preveu duplicar les ajudes de lloguer i incrementar un 10% el parc d'habitatges de renda social. El pla inclou també un programa d'emergència per a persones que han estat desnonades.

El pla no inclou cap mesura per penalitzar l'existència de pisos buits, una possibilitat que no es descarta encara i que es podria abordar en l'elaboració de la nova llei de l'habitatge, prevista per a l'any vinent. Sí que inclou, en canvi, alguna mesura per incentivar que alguns pisos buits puguin sortir al mercat i, concretament, es puguin destinar al lloguer social. De fet, un dels eixos del pla és la captació d'habitatges particulars per ser destinats a lloguer social.

Concretament, l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) s'oferirà als propietaris de pisos buits per reformar-los la casa a canvi que els els cedeixin temporalment per destinar-los a lloguer social. L'administració oferirà la rehabilitació i adequació de l'habitatge i el destinarà a lloguer social durant nou anys (amb contractes de tres anys). El propietari obtindrà el seu habitatge reformat al cap de nou anys i rebrà 150 euros al mes de lloguer.

L'Ibavi preveu una inversió mitjana de 10.000 euros en la reforma d'aquests habitatges i, per al proper any, té una reserva de pressupost de 250.000 euros, que permetrà oferir inicialment aquesta possibilitat per obtenir uns 25 habitatges per aquesta via. En funció de la resposta, s'anirà incrementant el pressupost per a aquesta línia d'acció.

El pla també preveu captar grans casals als nuclis urbans per rehabilitar-los i destinar-los, com a espais compartits amb serveis comuns, a lloguer social. Promocions compartides (per exemple entre l'Ibavi, ajuntaments que disposin de sòl i promotors o constructors) o convenis de cessió d'habitatges amb entitats bancàries o amb promotors són altres vies de captació de nous habitatges per sumar-los a lloguer social.

De moment, el Govern només ha obtingut 9 pisos del Banc de Santander, mentre que Caixabank ha optat per fer una aportació econòmica en lloc d'aportar pisos. El conseller de Territori, Joan Boned, que ha presentat el pla amb el vicepresident Biel Barceló, ha assegurat que la petició del Govern no ha obtingut resposta “positiva” encara d'altres entitats financeres vinculades a Balears com BMN (que integra Sa Nostra) o Banca March, però ha apuntat que els donen de temps per contestar fins a final d'any.

Precisament els 9 pisos buits aportats pel Santander i els 75 aportats pel SAREB (que es coneix com a banc dolent), sumats a 78 pisos més de promocions de l'Ibavi que estaven sense ocupar o per acabar, permetran que la borsa d'habitatge social que oferirà el Govern el 2016 s'incrementi un 10%, ja que passarà dels 1.665 habitatges a 1.827. Boned ha insistit que l'increment del 10% s'ha produït en només uns mesos i ha confiat que serà major al llarg dels quatre anys de durada del pla.

Per fomentar el lloguer, que és l'objectiu del Pla, també es reconvertiran habitatges públics de l'Ibavi que estaven en règim de venda. A més, es duplicaran les ajudes de lloguer i, per al 2016, l'Ibavi disposarà de 3 milions d'euros procedents de fons estatals. Si bé el PP ha sortit a dir que aquests ajuts pertanyen a un pla aprovat pel govern de l'Estat l'any 2014, el vicepresident Barceló ha denunciat que el Govern Bauzá va deixar de gastar més de dos milions d'euros en ajudes de l'Estat a l'habitatge i es va comprometre que això no tornaria a passar.

Ara, es podran beneficiar d'aquests 3 milions per a ajuts persones amb ingressos inferiors a 22.265 euros, una quantitat modulable segons el nucli familiar. L'ajuda serà del 40% de l'import del lloguer i tindran preferència les persones afectades per desnonaments. Es preveu que es passi dels 794 beneficiaris actuals a més de 1.600.

Precisament per atendre situacions d'emergència, s'adequarà la renda a aquells llogaters de pisos de l'Ibavi que passin per dificultats econòmiques i no puguin pagar la renda fixada. En aquests casos s'establirà una renda assumible durant dos anys. Les rendes, que van dels 150 als 350 o 400 euros, es poden limitar en casos excepcionals d'emergència a un 10% dels ingressos del llogater si els únics ingressos que té són iguals o inferiors als d'una pensió no contributiva. Així, per exemple, una persona que només obté 400 euros al mes, només en pagaria 40 de lloguer. L'Ibavi acaba d'abaixar els preus dels lloguers perquè els més sol·licitats són els més baixos.

El pla preveu així mateix un procediment especial per facilitar una llar a persones que es troben immerses en un procés de desnonament en tràmit o ja finalitzat. Se'n podran beneficiar a la vegada persones que s'hagin vist greument perjudicades econòmicament i hagin de destinar, per exemple, més del 40% dels ingressos mensuals a l'habitatge.

Finalment, es millorarà la informació que reben els ciutadans per poder-se acollir a aquest pla i en breu es reobriran els punts d'informació de l'Ibavi a Menorca i Eivissa, tancats pel Govern Bauzá, i se n'obrirà un de nou a Formentera. El pla es complementa amb mesures per fomentar la rehabilitació i la millora de l'eficiència energètica de les edificacions existents.