L'hotel on moriren dos treballadors obté el permís per reprendre les obres

Cort també atorga la llicència inicial per a la construcció d'un altre hotel de cinc estrelles a la mateixa zona de la Platja de Palma

L'hotel de cinc estrelles a la Platja de Palma on el mes passat moriren dos treballadors en les tasques de construcció ha obtingut el permís per reprendre les obres. Això ha estat possible després que la promotora de l'establiment, Promociones Llaüt, hagi presentat un projecte d'execució que s'ajusta a la llicència d'obres que havia obtingut en el seu moment. Quan es produí l'accident mortal, la promotora només tenia permís per fer obres de fonamentació i soterrani, sense tenir-ho encara per al projecte definitiu. Una vegada resolt això, el departament de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Palma ha aixecat l'ordre de paralització que pesava sobre les obres, i ja han començat els treballs per retirar el material esfondrat en l'accident, mentre que es manté obert l'expedient sancionador per les obres que s'executaven sense permís i al marge de les investigacions judicials.

El projecte presentat finalment per la promotora s'ajusta només a les exempcions urbanístiques que preveu el Pla de Reforma Integral (PRI) de la Platja de Palma per disposar de més edificabilitat. A partir de l'accident, el departament d'Urbanisme de Cort  detectà expedients d'ampliacions d'hotels, entre els quals es trobava el d'aquest establiment, que superarien el que permet la llei. Es tracta de diversos projectes que haurien aplicat un doble increment de l'edificabilitat, sumant el que permet la Llei turística i, a més, el que preveu el Pla de Reforma Integral (PRI) de la Platja de Palma, aprovat el 24 de maig passat. L'Ajuntament de Palma ha sol·licitat a la Conselleria de Turisme que aclareixi el criteri, atès que fins ara havia estat informant favorablement aquesta suma d'increments d'edificabilitat.

La Gerència d'Urbanisme d'aquest dimarts també ha atorgat la llicència, en una primera fase de cimentació i moviment de terres, per a la construcció d'un altre nou hotel de cinc estrelles en aquesta mateixa zona de la Platja de Palma. Es tracta d'un establiment de la cadena Hipotels, que també n'està executant un altre de quatre estrelles. El projecte, segons han explicat el tinent de batle Antoni Noguera i el gerent d'Urbanisme, Joan Riera, també s'ajusta únicament a allò que preveu el PRI. Noguera ha aprofitat els acords anunciats per dir que es tracta d'una "llegenda urbana" que el seu departament estigui paralitzant projectes de reconversió hotelera a la Platja de Palma, tal com s'ha denunciat des de l'oposició. El tinent de batle ha remarcat que únicament s'han aturat els expedients on s'havia detectat una suma d'edificabilitats que podria ser irregular i fins que la Conselleria de Turisme aclareixi el criteri. Ha afegit que els ajuntaments de Llucmajor i Calvià comparteixen la mateixa interpretació que el de Palma, segons la qual això del doble increment no s'ajustaria a la llei. 

El + vist

El + comentat