Quines són les condemnes del cas Nóos?

Només tres dels acusats tenen penes finals de presó

El judici del cas Nóos ha assegut a la banqueta dels acusats a 18 càrrecs. Se sumaven més de 200 anys de presó de petició. Analitzam un per un quina era la petició de l'acusació i amb quina pena han estat condemnats.

Jaume Matas

Expresident del Govern balear

Petició del fiscal: 5 anys de presó i 10 anys d'inhabilitació absoluta i 3 per càrrec públic.

Condemna: La suma de les penes és de 3 anys i 8 mesos de presó i 7 anys d'inhabilitació especial. Se l'ha condemnat per un delicte continuat de prevaricació amb falsedat documental i malversació de fons públics. Així com també per un delicte de frau a l'Administració.

Absolt: De delictes de tràfic d'influències i restants delictes de malversació i frau a l'Administració

José Luis Ballester

Exdirector general d'Esports de Balears

Petició del fiscal: 2 anys de presó substituïble per 48 mesos de multa (a pagar 10 euros al dia).

Condemna: 15 mesos i 2 dies de presó (que se substitueixen per 30 mesos de multa, a una quota diària de 10 euros) i a 4 anys, 6 mesos i 2 dies d'inhabilitació.  Se l'ha condemnat per un delicte continuat de prevaricació amb falsedat i malversació de fons públics i per un delicte de frau a l'Administració.

Absolt: Tràfic d'influències i restants delictes de malversació i frau a l'Administració.

Iñaki Urdangarin

President de l'Institut Nóos

Petició del fiscal: 19 anys de presó i 15 d'inhabilitació absoluta i 8 per càrrec públic.

Condemna: La suma de les penes és de 6 anys i 3 mesos de presó, 7 anys i 1 mes d'inhabilitació especial i multa de 512.553,68 euros.

Se'l condemna per delictes de prevaricació amb falsedat i malversació de cabdals públics. També per frau a l'Administració pública i per tràfic d'influències. La sentència recull, a més, dos delictes contra Hisenda.

Absolt: Dels delictes de falsedat documental mercantil, de tràfic d'influències per l'esdeveniment Illes Balears Fòrum 2006, i els restants delictes de malversació i frau a l'administració amb els fets relatius a la Comunitat de les Illes Balears. També se l'ha absolt pels delictes de falsedat en document mercantil, falsedat documental per càrrec públic i particular, prevaricació, malversació, frau a l'administració i estafa relatius al País Valencià. En relació a la comunitat de Madrid, se l'absol de malversació de fons públics, prevaricació, falsedat documental i en document mercantil.

Cristina de Borbó

Titular del 50% de la societat Aizoon

Petició de de l'acusació popular: 8 anys de presó

Sentència: Ha quedat absolta dels delictes que se l'acusaven. Haurà de pagar en qualitat de responsable civil a títol lucratiu de 265.088,42 euros.

Absolta: Delictes contra la Hisenda pública.

Diego Torres

Vicepresident i president de Nóos

Petició del fiscal: 16 anys i mig de presó i 15 anys d'inhabilitació absoluta. A més de 8 anys per càrrec públic.

Condemna: La suma de totes les penes és de 8 anys i 6 mesos de presó, 8 d'inhabilitació especial i multa de 1.723.843,10 euros.

Ha estat declarat autor responsable d'un delicte de prevaricació amb falsedat en document públic i amb malversació de cabdals públics; de frau a l'Administració Pública; de tràfic d'influències; de delicte contra la Hisenda Pública, i de blanqueig.

Absolt: Falsedat en document mercantil, tràfic d'influències i els restants delictes de malversació i frau a l'Administració Balear. També se l'absol de falsedat documental mercantil i oficial, prevaricació, malversació, frau a l'Administració i estada en relació al País Valencià. Pels fets relacionats amb la comunitat de Madrid, absolt per malversació de fons públics, prevaricació, falsedat documental i en document mercantil.

Gonzalo Bernal

Exgerent de la Fundació Illesport

Petició del fiscal: 2 anys de presó a substituir per 48 mesos de multa (quota diària de 6 euros).

Condemna: Per un delicte continuat de prevaricació amb falsedat comesa per funcionari públic i un delicte de malversació de cabdals públics, se l'ha condemnat a 9 mesos i 2 dies de presó (que substitueix per 18 mesos i 4 dies de multa a raó de quota diària de sis euros) i 1 any, 6 mesos i dos dies d'inhabilitació absoluta.

Per un delicte de frau a l'Administració, Sis mesos de presó (els substitueix per la pena de 12 mesos de multa, a pagar, diàriament, sis euros) i a 3 anys d'inhabilitació especial per feina o càrrec públic autonòmic i local de les Illes. 

En total: 15 mesos i 2 dies de presó, que substitueix per les multes, i 4 anys, 6 mesos i 2 dies d'inhabilitació.

Absolt: Tràfic d'influències i restants delictes de malversació i frau a l'Administració.

Miguel Ángel Bonet

Excap del departament jurídic d'Ibatur

Petició del fiscal: 1 any de presó, substituïble per 25 mesos i 15 dies de multa (quota diària de 6 euros)

Condemna: Declarat autor responsable d'un delicte de falsedat documental comesa per funcionari públic en concurs medial amb un delicte de prevaricació. S'ha sentenciat 1 any i dos dies de presó (que substitueix per la pena de 24 mesos i 4 dies de multa a pagar, diàriament, sis euros. A una multa d'1 mes i 17 dies a raó de quota diària de sis euros i a 6 mesos i dos dies d'inhabilitació per càrrec públic.

Absolt: Frau a l'Administració

Juan Carlos Alía

Exdirector gerent d'Ibatur

Petició del fiscal: 1 any de presó a substituir per 37 mesos i 15 dies de multa a raó de 6 euros cada dia

Condemna: A 1 any i dos dies de presó (que substituirà per una multa a pagar durant 24 mesos i 4 dies una quantia de 6 euros). També a una multa d'1 mes i 17 dies a raó d'una quota diària de sis euros, i a 6 mesos i dos dies d'inhabilitació especial per càrrec públic de les Illes. Aquesta condemna respon a un delicte de falsedat documental comesa per funcionari públic en concurs medial amb un delicte de prevaricació.

Absolt: Frau a l'Administració, malversació de fons públic i tràfic d'influències.

Ana María Tejeiro

Responsable de RRHH de Nóos

Petició del fiscal: 2 anys de presó i multa de 470.000 euros pel valor dels béns objecte del blanqueig de capital

Condemna: Absolta dels delictes de prevaricació, malversació o frau a l'Administració. En qualitat de responsable civil, ha de respondre amb 344.934,31 euros.

Luis Lobón

Exsecretari de Turisme de València

Petició del fiscal: 8 anys de presó i 15 anys d'inhabilitació absoluta

Sentència: Absolt de malversació continuada de fons públics en concurs medial amb prevaricació i falsedat documental. També de frau a l'Administració.

Jorge Vela

Exdirector gerent de CACSA

Petició del fiscal: 8 anys de presó i 15 anys d'inhabilitació absoluta

Sentència: Absolt de prevaricació, malversació i frau a l'Administració.

Elisa Maldonado

Exdirectora de gestió de CACSA

Petició del fiscal: 8 anys de presó i 15 anys d'inhabilitació absoluta o 8 per càrrec públic.

Sentència: Absolta de prevaricació, malversació, frau i tràfic d'influències.

José Manuel Aguilar

Exdirector gerent de CACSA

Petició del fiscal: 6 anys de presó i 15 anys d'inhabilitació absoluta i 8 per càrrec públic.

Sentència: Absolt de prevaricació, malversació i frau de l'Administració.

Mercedes Coghen

Exconsellera delegada Madrid 16

Petició del fiscal: 4 anys i mig de presó i 8 anys d'inhabilitació absoluta. Més 1 any de presó substituïble per multa de 24 mesos pagant 6 euros al dia.

Sentència: Absolta de prevaricació, malversació i frau a l'Administració.

Marco A. Tejeiro

Comptable de l'Institut Nóos

Petició del fiscal: 2 anys de presó substituïbles per 51 mesos de multa pagant 6 euros al dia.

Sentència: Absolt per malversació continuada de fons públics en concurs medial de falsedat en documents mercantils i estafa en concurs medial de falsedat documental.

Miguel Tejeiro

Secretari de la junta directiva de Nóos

Petició de l'acusació popular: Manos limpias retirà l'acusació contra ell a l'inici del judici

Sentència: Absolt per la retirada de l'acusació

Salvador Trinxet

Assessor fiscal

Petició de l'acusació popular: 3 anys de presó

Sentència: Absolt del delicte de blanqueig de capitals.

Alfonso Grau

Extinent de batle de València

Petició de l'acusació popular: 11 anys de presó

Sentència:Absolt de prevaricació, malversació, frau i tràfic d'influències.