El PRI dóna via lliure a quatre hotels nous i dues zones comercials a la Platja de Palma

El pla de reconversió preveu una inversió pública de 104 milions d'un total de 469, però de moment només n'hi ha 17 de compromesos

L'aprovació definitiva del nou Pla de Reconversió Integral (PRI) de la Platja de Palma desbloquejarà la construcció de quatre hotels nous, tres de cinc estrelles i un de quatre, i de dues zones comercials i esportives, una a l'àrea de Torre Redona i una altra a Son Fangos. Es tracta de projectes que es troben a l'espera de rebre autoritzacions definitives que, gràcies al PRI, inclouran la possibilitat de tenir més edificabilitat i ocupació que les que els hi permeten els planejaments urbanístics municipals. El Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma, que entrarà en vigor probablement la setmana que ve, una vegada que el Consell de Mallorca el publiqui en el BOIB, ve a completar l'aplicació de la Llei del turisme i dels decrets llei aprovats durant aquesta legislatura per facilitar la reconversió hotelera a través d'exempcions urbanístiques que facilitin la inversió privada: més edificabilitat, més ocupació i increment d'altures. 

Els projectes d'hotels nous que esperaven l'entrada en vigor del PRI es concentren a la zona compresa entre la Porciúncula i el carrer Llaüt. N'hi ha un de cinc estrelles i 208 habitacions en un solar on el promotor, Guillem Alomar, d'Inversions Llaüt SL, també havia demanat una llicència de casino que finalment no li va ser concedida. Per altra banda, la cadena Hipotels enllesteix la construcció del nou hotel Said, de categoria 4 estrelles superior i 368 habitacions, i en la mateixa parcel·la de gairebé 44.000 metres quadrats, una segona fase per a la construcció d’un altre hotel, aquest de 5 estrelles i unes 200 habitacions. Finalment, el grup Iberostar reinaugurarà l'actual hotel Royal Playa amb una categoria de cinc estrelles després de poder haver-hi construït una planta més d'altura. 

Pel que fa a les noves zones comercials, els projectes de Torre Redona i Son Fangos combinaran l'oferta d'oci amb l'esportiva, encara que des de l'administració encara no s'han proporcionat més detalls sobre les seves característiques. En qualsevol cas, s'inclouen juntament amb el macrocentre comercial de les Fontanelles, ja autoritzat, en la documentació del PRI aprovada. Els responsables polítics del Consorci de la Platja de Palma han oferit una roda de premsa per celebrar l'aprovació definitiva del planejament. Tant el gerent del Consorci, Álvaro Gijón, com el conseller insular d'Urbanisme i Territori, Mauricio Rovira, s'han esforçat a remarcar que, de les 87 prescripcions amb les quals s'ha aprovat el PRI, 64 tan sols són correccions de text o de plànols que ja s'hauran resolt en el text definitiu que entrarà en vigor. "El document aprovat donarà suport, garanties legals i seguretat a totes les llicències que s'atorguin", ha afirmat Rovira.

Els grans projectes públics, per millorar la qualitat de les aigües de bany

El PRI preveu inversions a la Platja de Palma per valor de 469 milions d'euros. D'aquests, només 104 correspondran a les administracions públiques i de moment tan sols estan compromesos un total de 17. Segons ha explicat el conseller de Turisme, Jaume Martínez, s'han "rescatat" 15 milions de les inversions estatutàries i se n'hi han de sumar dos més, que aporten l'Ajuntament de Palma i el Govern, a través del banc de legalització de places hoteleres, per a distintes actuacions d'embelliment, com soterrament de contenidors, que s'executaran entre el segon semestre d'enguany i el 2016. En qualsevol cas, Álvaro Gijón ha admès que serà necessari que el govern de l'Estat comprometi inversions per als grans projectes públics, que s'hauran de destinar principalment a la millora de la qualitat de les aigües de bany, amb la construcció de noves instal·lacions de depuració i emissaris, com també a intervencions paisatgístiques i d'accessos viaris per Cala Blava i Can Pastilla.

Els batles de Palma i Llucmajor, Mateu Isern i Joan Jaume, han estat presents en la roda de premsa i han celebrat el nou PRI com una eina per a la reconversió de la zona, i han destacat que, a diferència del projecte fallit durant la legislatura passada, aquest "és realista" i s'ha elaborat amb un "elevat consens". S'han aprovat un 70% de les 476 al·legacions presentades. Per Isern, "el pla de reconversió començà realment fa dos anys i amb aquest PRI ja és imparable, perquè defineix una destinació moderna per als propers 40 anys". Durant aquest mandat s'han atorgat una cinquantena de llicències de reforma per a establiments hotelers, mentre que una trentena han augmentat de categoria. Sense que estigués aprovat el PRI, això ha estat facilitat per la Llei del turisme i els decrets llei per a les zones turístiques madures i l'específic per a la Platja de Palma.

Més categoria dels hotels i congelació del sòl residencial

L'objectiu de reconversió hotelera fixat en el PRI és que el 70% dels establiments de la Platja de Palma, actualment uns 140, siguin d'una categoria de quatre estrelles o superior. A dia d'avui aquest segment d'hotels no supera el 40%. Amb aquest objectiu, el PRI preveu que tot el sòl de la Platja de Palma tingui un ús per al desenvolupament turístic o directament relacionat amb aquest. D'aquesta manera congela qualsevol creixement residencial en el seu àmbit d’aplicació i en limita el sostre poblacional en els actuals 14.300 habitatges, per a gairebé uns 40.000 residents. D’aquesta manera, a les 992 hectàrees afectades pel pla entre els municipis de Palma i Llucmajor, els únics nous usos permesos a partir d’ara seran turístic, comercial, d’oci, sanitari o esportiu. 

Preveu així una reclassificació urbanística de les 992 hectàrees afectades respecte d’allò que preveien els planejaments de Palma i Llucmajor. El sòl urbà passa de 444 a 533 hectàrees, mentre que es redueix l’urbanitzable, de 239 a 125 hectàrees, i augmenta el rústic, de 309 a 333. El sostre poblacional es redueix així dels 22.045 habitatges previstos en els planejaments urbanístics municipals als 14.302 que ja s’han desenvolupat, mentre que la població potencial passa a ser de 39.111 habitants, respecte dels 66.134 als quals es podia arribar anteriorment. El nou PRI només té planejada una nova actuació residencial per als propers anys: una promoció de 40 pisos de protecció oficial al nucli de l’Arenal de Llucmajor, una reserva reclamada per l’Ajuntament d’aquest municipi. 

Una de les modificacions que s'han hagut d'introduir en el document final, després de les advertències dels tècnics del Consell, és eliminar la intenció inicial de promoure a tota la Platja de Palma una figura, la d'hotel de ciutat, que permetia generalitzar les exempcions urbanístiques a tot tipus d'establiments d'aquest nucli, com l'ús residencial a la mateixa parcel·la hotelera i unes condicions especials en el règim de baixa de places existents, per no haver de donar de baixa places en la mateixa proporció que marca la llei per a nous hotels considerats "de ciutat".