L’eteri cap del Gabinet

Toni Martí ha de nomenar de manera immediata un cap del Gabinet que prengui possessió del càrrec prometent o jurant

L’article 11 de la llei del Govern s’intitula 'La constitució del Govern'. El citat article parla de com pren possessió el cap de Govern, com es nomenen els ministres i també com prenen possessió els altres membres del Govern: el secretari general, el cap del Gabinet del cap de Govern, els secretaris d’Estat i els ambaixadors.

A l’ombra del desgavell del cas BPA que ha captat el 100% de l’atenció mediàtica, el cap de Govern ha constituït un govern que ben poc s’ha arribat a analitzar. Una anàlisi que per tradició es fa al cap de cent dies de gràcia. Però en allò que no es pot deixar que passi ni un dia més és sobre la qüestió que avui en dia el Govern de DA no ha nomenat un cap de Gabinet. Totes menys una de les figures citades a l’article 11 de la llei del Govern han estat cobertes i els seus respectius ocupants han pres possessió mitjançant promesa o jurament davant del cap de Govern. La llei deixa ben clar que el govern es constitueix obligatòriament per un cap de Govern, ministres, un secretari general, secretaris d’Estat, ambaixadors i un cap del Gabinet i tots ells han de prendre possessió mitjançant promesa o jurament a la Constitució. Si el Govern de DA no ha nomenat un cap del Gabinet incompleix, una vegada més, la legislació. 

La llei determina que el Gabinet del cap de Govern és el seu òrgan de suport polític i tècnic i en especial s’encarrega de la seva secretaria particular, del protocol i de les relacions públiques del cap de Govern i de les tasques de confiança i d’assessorament especial que aquest li encomana. La important i alta responsabilitat que s’exerceix des de la figura del cap del Gabinet avui l'estan assumint una o diverses persones no nomenades i que per postres no han jurat o promès el càrrec. I això és molt greu. En mans de qui està avui la gestió dels dossiers del cap de Govern? A més, és un doble incompliment de la llei del Govern que el Sr. Toni Martí coneix molt bé i per això, en cap cas es pot considerar un descuit.

Voldria recordar que el mateix cap de Govern davant de tots els consellers generals, en la sessió de control de l'11 de juny va dir que la figura del cap del Gabinet era opcional i que actualment les seves tasques es repartien entre diverses persones. Dies després, el ministre portaveu del Govern, el Sr. Jordi Cinca, en roda de premsa va defensar que era el cap de Govern el que havia de decidir si nomenar o no el cap del Gabinet. Respostes les dues sense rigor, amb un alt grau de deixadesa que reflecteixen un govern cansat, a la deriva i sobrepassat per les circumstàncies. I això és preocupant. Per tot això s’ha d’instar el cap de Govern que compleixi la llei i nomeni de manera immediata un cap de Gabinet que prengui possessió del càrrec prometent o jurant la Constitució.

El + vist

El + comentat