Busquem persones actives de perfils professionals diversos, i amb ganes d'incorporar-se o col.laborar amb un projecte jove i dinàmic.

Ofertes per treballar o col·laborar amb l'ARA

Posició: Analista digital

El diari ARA està buscant un analista digital amb amplis coneixements de SEO per cobrir una plaça.

Principals Funcions

 • Analítica Digital
 • Definició i seguiment dels principals KPIs del negoci tant de la part editorial (continguts i publicitat), com de la part enfocada a la millora de les subscripcions.
 • Millora i seguiment de la implementació i qualitat de la dada de les diferents eines d’anàlisi que actualment utilitza el diari (Webtrekk, Google Analytics i Chartbeat, entre d’altres) a tots els actius digitals del diari (Web i Aplis).
 • Elaboració d’informes i presentacions per a la millora de tots els actius digitals del diari i l’optimització de processos de conversió i l’inventari publicitari.
 • Testing de la implementació
 • Creació de quadres de comandament específics d’acord a les necessitats de cada secció, departament o vertical del diari en base als principals KPIs.
 • Elaboració, planificació i execució de test A/B o multivariant en col·laboració amb el departament de màrqueting.
 • Evolució i millora de l’eina d’analítica interna de la redacció.
 • Realització de sessions formatives a la redacció pel manteniment de la cultura de les dades.
 • Col·laboració amb la redacció per l’optimització de la distribució de continguts en temps real.
 • Recerca i proposta de noves fonts per fomentar el creixement de l’audiència.

SEO

 • Treballar amb els equips de gestió editorial i redactors per l’aplicació de processos, pràctiques i desenvolupament de continguts.
 • Detectar oportunitats en l’àmbit de les cerques i assessorar les seccions i verticals del diari per a la seva implementació.
 • Auditar i definir l’adopció de les millors pràctiques “on page i off page” per una estratègia de SEO a llarg termini.
 • Tenir coneixement dels canvis i evolució de Google i altres plataformes de cerques per maximitzar la competitivitat dels mitjans.
 • Col·laborar activament amb l’equip de tecnologia i redacció perquè els canvis i nous llançaments estiguin degudament optimitzats des del punt de vista SEO.
 • Supervisió i formació de la redacció sobre les millors pràctiques SEO en la creació de continguts.
 • Desenvolupament de sistemes o processos que ajudin a la redacció a activar les millors pràctiques SEO.
 • Mesures i reporting.

Requisits imprescindibles

 • Domini de l’analítica digital i reporting
 • Coneixement a nivell expert de:
  • Google Analytics
  • Google Tag Manager
  • Search Console
 • Domini de l’Excel i Power Point
 • Visió analítica i de negoci
 • Autonomia
 • Pro-activitat
 • Capacitats comunicatives

Requisits desitjats

 • Màster o Postgrau especialitzat en Analítica Digital
 • Coneixements d’eines:
 • Webtrekk
 • Chartbeat
 • Hotjar
 • Supermetrics
 • Coneixements bàsics d’HTML i CSS suficients per desenvolupar tasques de supervisió
 • Coneixements de Javascript
 • Visualització de dades

Què oferim

Una col·laboració estable en un projecte en constant evolució treballant amb un equip multidisciplicar, jove, dinàmic i en formació constant.

 • Lloc: Diputació, 119
 • Estabilitat laboral.
 • Incorporació immediata.
 • Projectes innovadors
 • Excel·lent ambient laboral.

Interessats enviat CV al correu: recursoshumans@ara.cat