Com es posa nota al talent?

Crec que ens haurien de formar per desenvolupar plenament el nostre talent i proporcionar-nos confiança i sobretot, resistència. Aquestes haurien de ser les prioritats dels sistemes educatius i no les avaluacions estandarditzades a final de curs

Arriba el final del curs i els alumnes reben les avaluacions. Segurament tots els mestres i professors són molt rigorosos i objectius en el moment de posar les notes als seus alumnes. Fins i tot els agradaria poder posar millors qualificacions a alguns joves que s'han esforçat molt, i pels motius que siguin no han arribat a la nota desitjada.

Sempre m'he preguntat per què no s'avaluen altres conceptes de les persones, com el talent, les aptituds individuals, les actituds, els valors, la personalitat, els coneixements (no els adquirits a l'escola, sinó els innats), les experiències, l'estil de treball, el lideratge, la comunicació... I és que finalment tot està basat en uns estàndards que el sistema ens ha dit que són els correctes.

Hi ha persones que tenen aptituds especials. La creativitat i l'originalitat és la característica que distingeix el comportament talentós. El pensament productiu i creatiu, aquella capacitat intel·lectual que sobresurt en alguna àrea... Tot això està infravalorat.
Ara bé, ningú vol un anunci, una campanya, un eslògan, com el del veí. Tothom vol quelcom diferent, transgressor, cridaner, únic, mai vist.

Per què llavors ser diferent de la resta, sortir dels cànons establerts, ser creatius, curiosos i pensar diferent no està ben valorat, ni ben vist? Per què a l'escola és millor camuflar-se amb els altres i no sobresortir? Per què no aprofitem els talents individuals de les persones?

L'educació tradicional ens ha format així: que l'escola sigui una simple transmissió d'informació. I jo crec que ens haurien de formar per desenvolupar plenament el nostre talent i proporcionar-nos confiança i sobretot, resistència. Aquestes haurien de ser les prioritats dels sistemes educatius i no les avaluacions estandarditzades a final de curs.