Medi Ambient

Joan Pino: "No hi ha una ampliació de l'aeroport del Prat amb cost ambiental zero"

Clara López Alcaide

BarcelonaDoctor en biologia, Joan Pino, director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), explica que l'ampliació de l'aeroport del Prat per sobre de l'espai natural protegit de la Ricarda, tal com preveu l'esborrany de projecte presentat per Aena, tindria importants impactes negatius sobre la biodiversitat del delta del Llobregat i la salut dels veïns de les poblacions properes. Tot plegat, en un escenari d'emergència climàtica.

Si finalment s'allarga la pista per sobre de la Ricarda, quins efectes tindrà sobre aquest espai?

Sabem que ara hi ha aquesta proposta, però caldrà veure com es desenvolupa. És a dir, caldrà veure si finalment encaixa ambientalment, perquè els espais protegits a Europa no admeten cap actuació que comporti afectacions importants sobre seu. La Ricarda és una peça molt important per al funcionament ecològic del delta. La seva afectació té dos elements negatius, per una banda el mateix valor de l’espai i per una altra perquè és una peça més d’aquest funcionament, que cada cop és més precari, però que assegura una sèrie de serveis ambientals a tota la població metropolitana.

Cargando
No hay anuncios

Com pot afectar la població del seu entorn? 

Sense anar més lluny, amb tot el tema de la regulació hídrica, la Ricarda forma part d’un sistema hidrològic que s’estén per tot el delta i qualsevol intervenció pot alterar el funcionament d’aquest sistema hidrològic. Això implica efectes sobre la barrera hidrològica que no permet l’entrada de l’aigua del mar i, per tant, impedeix la salinització del delta i garanteix l’ús de l’aqüífer profund com a font d’aigua potable, entre altres.

Cargando
No hay anuncios

¿Hi podria haver problemes amb la disponibilitat d'aigua?

No sabem què passarà perquè depèn de com es concreti l'actuació, però hem de tenir present que el municipi del Prat de Llobregat en aquests moments capta l’aigua de l’aqüífer i està utilitzant un recurs del delta. També hem de pensar que tot aquest sistema d’aigües dolces que descarreguen en la Ricarda ja es va veure afectat per la construcció de la tercera pista, i com això ha comportat efectes en la salinització del delta, la intrusió d’aigua de mar, entre altres.

Cargando
No hay anuncios

¿L'ampliació destruiria el funcionament del delta? ¿Aquest sistema es podria reproduir en alguna altra banda?

Un sistema com aquest és molt difícilment reproduïble. Pensem que la Ricarda és la part visible d’un sistema subterrani. La Ricarda és la seva maresma, és la seva participació en uns fluxos hídrics que venen des de la muntanya, des del riu, i que van a parar al mar. Tot això és allà, hi ha un funcionament associat i caldrà veure com es veu afectat. Probablement es veurà molt afectat.

Cargando
No hay anuncios

Necessitaria abans l’aval d’Europa...

Afectar un espai protegit que forma part de la Xarxa Natura 2000 no és tan senzill. S’hauran de posar sobre la taula tota una sèrie de mesures que ja veurem si s’accepten. El riu Llobregat desembocava per la Ricarda fa 300 anys i hi ha una sèrie d’elements que són els responsables de la diversitat d’espècies i que organitzen el funcionament hidrològic del delta. Tota aquesta diversitat i tot aquest funcionament hidrològic es perdria.

Cargando
No hay anuncios

Què passaria amb la fauna i la flora?

Que perdríem una de les dues reserves naturals del delta. És una reserva amb un estat de conservació excepcional que no és fàcil de reproduir. No és fàcil canviar una reserva natural per una bassa de nova construcció en què intentem reproduir uns hàbitats. Això ho vam intentar a Cal Tet, que és una llacuna de nova creació que hi ha al costat de la Ricarda, i ha funcionat d’aquella manera, no ha funcionat del tot.

Cargando
No hay anuncios

¿Hi hauria alguna ampliació que fos compatible amb mantenir el funcionament del delta?

L’Ajuntament de Barcelona va presentar fins a cinc alternatives possibles que passaven per diverses possibilitats, des de canviar la configuració de vol a combinar l’aeroport del Prat amb els de Girona i Reus. Hi havia, per tant, diverses opcions, i les que tenien una afectació més important eren les que comportaven l’ampliació de la pista i l’alteració de la Ricarda. Hi ha altres opcions. Però no hi ha una opció amb cost ambiental zero, no hi és.  

Cargando
No hay anuncios

Més enllà de l’afectació sobre el delta i sobre la Ricarda, l’ampliació de l’aeroport quin impacte mediambiental pot tenir, per exemple, pel que fa a les emissions?

És obvi que com més avions, més emissions. I també com més avions, més alliberament de gasos combustibles dels avions a sobre del delta. Tenir un aeroport més gran en un territori que té els seus límits implica més concentració de determinats contaminants. No és el meu camp de treball i per tant no puc donar dades fidedignes sobre aquest tema, però és obvi que tot això no va gaire lligat a un context d’emergència climàtica com el que tenim.