Publicitat
Publicitat
image-alt

ABEL PIÉ

‘Con la venia de su señoría’

L’expressió que dóna títol a aquest article, que molts advocats utilitzen per adreçar-se al jutge, és clau a l’hora d’intentar entendre per què l’Estat ha obligat a fer la prova d’accés a l’advocacia, a...

For Spain, Catalan is nothing more than folklore

“Con la venia” ("With Your Honor’s permission"): this Spanish phrase, which many lawyers use to address the judge, is key to understanding why Spain has required the bar exam, in Catalonia, to be taken in...

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT