Publicitat
Publicitat
image-alt

MARTA MARÍN-DÒMINE

From Canada, with a fly's eyes

Of all the experiences granted by exile --whether voluntary or forced-- one stands out for being unforeseen: realizing that there is a moment when your way of experiencing the world changes forever....

Des del Canadà, amb ulls de mosca

De les experiències que atorga l’exili -voluntari o forçat- sobresurt per imprevista la de constatar que hi ha un moment en què la manera de ser al món es fa per sempre més a partir de la relació emocional...