Meteo 07/05/2017

Els tornados a Europa, una amenaça poc coneguda

Un grup de quatre meteoròlegs han publicat un estudi en què s'analitzen les conseqüències dels fiblons a Europa des de l'any 1950

Oriol Rodríguez
3 min
Nombre de tornados observats en cel·les de 50 km x 50 km (1950-2015) .

BarcelonaEls tornados són una amenaça poc coneguda a Europa. Això és el que es treu de l'article publicat fa pocs dies a la revista sobre meteorologia de l'Associació Americana de Meteorologia ('Buletin of the American Meteorological Society'). Quatre especialistes sobre fenòmens de temps advers del Regne Unit i d'Alemanya han analitzat les conseqüències socials i econòmiques que han provocat els fiblons al continent al llarg de 66 anys.

En nombres absoluts, el país que ha registrat una xifra més gran de tornados des del 1950 és Alemanya, amb 1.027 fiblons, seguit de Rússia (685) i del Regne Unit (437). És evident que com més extens és un país més probable és que registri un nombre de tornados més elevat. Per això també es calcula la densitat de fenòmens observats (és a dir, el nombre de tornados per any per cada 1.000 km²). Seguint aquest criteri, Malta, Xipre i Bèlgica són els estats que encapçalen el rànquing. Altres zones que destaquen per la freqüència de tornados són les illes Balears i la costa central catalana.

Ara bé, a l'hora d'analitzar fenòmens tan locals i de curta durada com són els fiblons, cal tenir en compte la influència que té la densitat de població i l'aparició de noves tecnologies i de les xarxes socials. Com més ulls i més càmeres hi ha, més fàcil és que transcendeixi l'observació d'un tornado. És per això que a partir dels anys 90 s'observa un augment sobtat del nombre de fiblons registrats a Europa i, per tant, també a Catalunya.

La majoria dels tornados que han afectat el continent (74%) han estat febles, és a dir, de grau EF0 o EF1 segons l'escala de Fujita millorada (vent de fins a 180 km/h). De fet, de mitjana hi ha 83 tornados a l'any, 12 dels quals són significatius (EF2 o EF3, vent de 180 a 265 km/h). En aquests 66 anys només hi ha hagut 13 tornados violents, l'últim dels quals va ser el 8 de juliol del 2015 a Itàlia, taxat com a EF4 (de 266 a 322 km/h). Per tant, en nombres absoluts hi ha menys tornados a Europa que no pas als Estats Units i, a banda, no són tan intensos. Això, però, no impedeix que, de vegades, puguin causar danys importants, ja sigui en nuclis urbans o en vies de comunicació, tal com va passar a l'aeroport del Prat l'any 2005.

A l'article hi ha dades que criden força l'atenció. En el període estudiat, de 66 anys, s'hi han comptabilitzat 5.478 tornados. No tots han provocat greus danys materials i personals. De fet, el nombre de fiblons que han provocat danys personals és força més petit, concretament 276. En global, al llarg del període estudiat s'han comptabilitzat fins a 4.462 ferits i 316 víctimes mortals, a més de danys materials per valor d'1 bilió d'euros.

És per aquest motiu que els autors remarquen que els fiblons a Europa són una amenaça poc coneguda. Argumenten que, per bé que les inundacions, les pedregades o les ventades causen danys amb una certa regularitat al continent, els tornados també fan estralls no gens menyspreables. Així doncs, conclouen que seria bo implantar sistemes d'avisos semblants als que hi ha als Estats Units i continuar estudiant l'impacte d'aquests fenòmens al nostre continent. Només així es podrien fer plans d'emergència per reduir danys personals.

stats