Ara Castells 03/10/2019

La inauguració del Museu Casteller de Catalunya es torna a endarrerir

El concurs públic per a la gestió del centre ha quedat desert i haurà de tornar-se a publicar

Efren Garcia
2 min
El Museu Casteller de Catalunya  serà una realitat la temporada vinent

La inauguració del Museu Casteller s’haurà d’ajornar a l’espera de resoldre’n la gestió global. Al juny, el concurs públic per a l’adjudicació d’aquest servei va quedar desert i l’Ajuntament de Valls encara no ha publicat la data prevista per a una nova concurrència. El nou escenari podria veure’s afectat a causa del pressupost municipal ja que el motiu principal de la renúncia de les empreses interessades va ser la falta de viabilitat econòmica.

A l'abril es va publicar el concurs per a la contractació del servei de gestió integral del Museu Casteller de Catalunya però després de no presentar-se cap oferta en el termini indicat, el 28 de juny es va resoldre l’expedient, que va ser declarat desert per la mesa de contractació. Aquesta situació feia que l’Ajuntament obrís un període per a la valoració jurídica i econòmica de cara a iniciar una nova licitació. El valor estimat de la contractació es trobava al voltant dels set milions d’euros (7.333.500,38 €) i la vigència de la concessió havia de ser de 10 anys.

Segons fonts properes a diverses empreses que havien treballat per presentar les seves ofertes al concurs, el motiu principal que va causar la seva renúncia va ser la inviabilitat econòmica del projecte d’acord a les condicions proposades pel plec de condicions. La proposta preveia que la venda d’entrades i de serveis havia de suposar la principal font d’ingressos per a la gestió de l’espai i dels seus treballadors però les dades de l’informe amb el qual es va elaborar el plec partien d’un càlcul que el propi interventor havia reconegut que podria estar sobrevalorat. Així doncs, la previsió del preu mig per entrada se situava per sobre del doble de l’habitual en altres museus equiparables, un factor afectaria directament en el nombre total d’entrades venudes a final d’any.

La redacció dels nous plecs de condicions ja estaria en marxa segons informacions publicades per l'ACN, que aquest mitjà no ha pogut confirmar, i podrien preveure millores “tant en import com en condicions” de cara a la nova licitació.

El nou contratemps torna a endarrerir un projecte faraònic que la ciutat de Valls espera amb candeletes com a motor de la reactivació econòmica i social. L’aposta de l’Ajuntament per fer realitat el somni del Museu Casteller de Catalunya ha estat molt important i això ha despertat moltes expectatives en la ciutadania.

stats