07/01/2022

Ciència bàsica i ciència aplicada

2 min

En l’àmbit de la ciència hi ha debats que es van repetint al llarg del temps. Un d’ells és si hi ha diferència entre ciència bàsica i ciència aplicada o si cal promoure i subvencionar més l’una o l’altra. La ciència bàsica genera coneixement, mentre que la ciència aplicada busca la utilitat pràctica d’aquell coneixement. Per tant, és evident que sense ciència bàsica no hi hauria ciència aplicada. Sovint, però, els investigadors que es dediquen a la ciència bàsica sembla que hagin de justificar el fet d’investigar sobre temes sense cap utilitat aparent i en els articles científics o en les propostes de projectes de recerca fan referència a les possibles aplicacions que el resultat del seu treball pot tenir en el futur.

En èpoques de crisi econòmica, hi ha països que destinen a la ciència aplicada el gruix dels pressupostos de recerca. El Fons Monetari Internacional ho veu d’una altra manera i l’octubre del 2021 instava els governs a fomentar la recerca en ciència bàsica per tal d’estimular el creixement econòmic. La ciència bàsica no aporta un benefici econòmic immediat de la mateixa manera que ho pot fer l’aplicada, però, en canvi, amplia el coneixement necessari per al progrés i la innovació, que sí que poden tenir un retorn econòmic a llarg termini.

L’ONU també ha tingut en compte el paper fonamental de la ciència bàsica i la seva Assemblea General va aprovar que el 2022 sigui l’Any Internacional de la Ciència Bàsica per al Desenvolupament Sostenible. En la seva resolució destaca la necessitat de ciència bàsica per afrontar els reptes de la medicina, la indústria, l’agricultura, els recursos hídrics, l’obtenció d’energia, el medi ambient i les comunicacions. I la commemoració l’any 2022 del centenari de la Unió Internacional de Física Pura i Aplicada és una bona ocasió per a aquest any internacional.

stats