Llegir en temps accelerats

Un roser amb les vistes de Barcelona de fons

Les xarxes socials i la lectura en pantalla afavoreixen la creació de relats curts, microcontes, novel·les fragmentades i nous formats com ara els fils narratius de Twitter. Anem des dels clàssics com Monterroso i Calders fins al present dels ‘instapoetes’ per analitzar aquesta tendència a la ‘narrativa curta per a temps accelerats’.

stats