La memòria incòmoda

El monument feixista de Tortosa

La memòria pot resultar molt incòmoda i per això alguns no volen ni reconèixer les víctimes ni tampoc el delicte. Aquest diumenge analitzem amb experts com es pot introduir la memòria democràtica als carrers. Per això repassem com s'han tractat els símbols que encara queden de la dictadura i la Guerra Civil i ho comparem amb altres països. Per exemple, en diferents ciutats europees i americanes s'estan enderrocant estàtues que es consideren ofensives per part de la ciutadania, bé per racistes, colonialistes o esclavistes. A Barcelona hi va haver, fins ben entrat el segle XX, estàtues franquistes al carrer. En altres llocs del territori català i espanyol, després de més de 40 anys de democràcia, encara hi ha importants símbols feixistes, mentre que les lluites democràtiques o les dones pràcticament no tenen lloc a l'espai públic.


stats