Els petits models de Miquel Barceló / FRANCESC MELCION
Miquel Barceló treballant a la redacció / FRANCESC MELCION
La capsa d'aquarel·les de Miquel Barceló / FRANCESC MELCION
Miquel Barceló treballant amb la capçalera de l'ARA / FRANCESC MELCION
Un dels models de Miquel Barceló / F. MELCION
Els animals de Miquel Barceló / F. MELCION
Miquel Barceló fa les primeres proves damunt el diari / FRANCESC MELCION
Un detall del traç de Miquel Barceló  / F. MELCION
Catalina Serra i Miquel Barceló revisant la selecció d'imatges
Miquel Barceló, Ignasi Aragay i Cristina Córdoba / FRANCESC MELCION
stats