13/11/2022

Com avançar cap a un model turístic més sostenible?

5 min
Com avançar cap a un model turístic més sostenible? La digitalització com a palanca de canvi

La indústria turística catalana ja fa temps que situa com un dels seus reptes de capçalera el fet d’avançar cap a un model turístic més sostenible que promogui un millor territori per viure-hi i per visitar. Tal com assenyala Patrick Torrent, director executiu de l’Agència Catalana de Turisme, el model de turisme al qual aspirem “no tan sols no ha de deixar una petjada negativa al territori, sinó que ha de deixar un balanç positiu en matèria de sostenibilitat ambiental, social i cultural, a part d’econòmica”. A parer seu, el turisme regeneratiu ha de ser capaç, tanmateix, “de generar vida als territoris que l’acullen, una vida que no es limita a ingressos econòmics, sinó que preveu l’enfortiment de les estructures socials, de la cultura pròpia i, en definitiva, del benestar de tota la comunitat”. “L’economia regenerativa –afegeix– compta amb aquest turisme com un dels pilars del model socioeconòmic que ambicionem”.

Diàleg amb la societat local

El model turístic cap al qual cal que ens movem ha d’integrar els tres eixos cabdals de la sostenibilitat com són el mediambiental, l’econòmic i el social. Així ho apunta també el doctor en geografia humana i professor titular d’universitat a la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona Lluís Mundet: “Tot va lligat. No podem obviar cap dels tres eixos, perquè si no el model no serà realment sostenible”. Mundet creu que l’únic sistema per poder integrar-los alhora és “fer-ho de manera molt participativa i deixant clar a tots els agents que han de complir amb les tres potes”. A parer seu, cal parar especial atenció a l’eix social, “perquè hi ha molts casos on des del punt de vista mediambiental el model turístic ha funcionat, però si no es té en compte la població local no anirem enlloc”. Per tant, prossegueix, “aquí fa falta tenir un diàleg continu amb la societat local, receptora de tot aquest turisme, per veure que no hi hagi cap conflicte, i també cal que la societat local en vegi un retorn, perquè si els beneficis econòmics del turisme només van a parar a unes poques mans potser serà sostenible econòmicament però no ho serà socialment”.

Mundet també té molt clar que aquest canvi de paradigma implica absolutament a tothom, “perquè el turisme és un fenomen total, i ara, que tothom té accés a la informació, la gent està molt conscienciada, sobretot pel que fa al canvi climàtic”. La gent està percebent en primera persona que el canvi climàtic és una cosa real. N’és molt conscient. “El turista internacional és molt probable que vingui molt conscienciat, i el local, veient en primera persona quina petjada mediambiental té el turisme, serà el primer que vulgui que aquest model evolucioni, tot integrant també els eixos social i econòmic, que sovint s’obvien”, subratlla.

Factor multiplicador

“Sembla que la gent s’ha avergonyit de viatjar en avió, però mentre no acabi d’arribar la nova generació de combustibles bio, la qual permetrà que l’impacte mediambiental dels vols sigui molt menor, hi ha alternatives com el tren i la bicicleta”, assenyala Mundet. Pel que fa a quines noves formes de viatjar que advoquen per aquest respecte per l’entorn i la seva gent continuaran consolidant-se els pròxims mesos, Mundet aposta pel ciclisme. “El cicloturisme –afirma–, sigui de carretera o de muntanya, és molt important. Fins i tot hi ha una nova modalitat, el bikepacking, que consisteix a viatjar en bicicleta i dur tots els estris (tenda, sac...) damunt de la bicicleta”. Viatjar en bicicleta, a parer seu, reuneix els tres eixos que dèiem de la sostenibilitat, i, a més, sosté, “permet gaudir de la natura i, com que també és turisme slow, accedir a productes culturals amb molta més tranquil·litat”. Un altre tema que està agafant embranzida, opina, “és la gastronomia i l’enoturisme, que cada cop desperten més interès, sobretot la primera”.

Es tracta de noves fórmules de descobrir el país que, de retruc, ajudaran a fer del turisme un sector tractor de la resta de sectors econòmics de Catalunya, ja que, com assenyala el doctor en geografia humana, “el turisme té un factor multiplicador molt gran sobre la resta de sectors”. Si el tema gastronòmic guanya més i més rellevància, les implicacions seran directes. Quant a l’auge del ciclisme, que Mundet viu molt de prop a Girona, on resideix, ha provocat que a la ciutat, “d’un temps ençà, hagin proliferat petits tallers que van començar llogant bicicletes o arreglant-les i ara ho fan tot, transfers, treballen com a turoperadors i munten rutes on no només incorporen el nivell de dificultat, sinó també un tema molt interessant com és la qualitat del paisatge”.

Accent en el que és diferenciador

“L’accent cada cop serà més en el que és local, sostenible i slow. També en les coses úniques que ens permetin diferenciar-nos”, afirma Mundet. La gent cada cop viatja més a escala local i vol saber què és propi de cada territori, i això, destaca, “ens ajuda molt a fixar i mantenir tradicions locals, perquè el turisme té aquesta doble cara”. Per a Mundet, aquesta doble cara s’ha de saber gestionar, “i això és el que es fa des de les facultats de turisme: formar bons gestors perquè minimitzin l’impacte negatiu del turisme, que sempre hi és, i també en maximitzin l’impacte positiu”. “Ens fan falta bons gestors, i aquí a Catalunya, que tenim una experiència en el turisme de més de 70 anys, som perfectament capaços de fer-ho i fins i tot d’exportarknow-how en termes turístics a altres països, com ja fem”, conclou el també professor de turisme de la UdG.

La digitalització com a palanca de canvi

La digitalització del sector, especialment de les pimes que el conformen, també ha de servir per fer del model turístic un model més sostenible, tal com promou el projecte TOURBIT que lidera l’Agència Catalana de Turisme. A l’hora de vaticinar com cal utilitzar la tecnologia a l’encalç d’aquest model turístic més ètic, innovador i responsable, Patrick Torrent, el seu director executiu, destaca que “la tecnologia és palanca de transformació, però la transformació digital no és en essència una qüestió de tecnologia”. “És una qüestió de persones”, afegeix. I apunta: “Quan parlem d’ètica, innovació o responsabilitat, fem referència a valors en majúscules, valors que han d’orientar la transformació a la qual la tecnologia dona servei”. I és que, lamenta, “sovint ens concentrem en la tecnologia, en el hardware, sense tenir en compte que el que realment és transformador és el software, els valors del model que perseguim”. És per això que l’agència dona suport al sector amb formació, acompanyament, orientació i suport a l’emprenedoria tecnològica. Aquesta és i seguirà sent, afirma Torrent, “una de les prioritats de govern per als pròxims anys”.

Al marge de TOURBIT, l’Agència Catalana de Turisme també participa en dos projectes europeus més per impulsar l’oferta turística sostenible i per incentivar la transformació digital del sector, el Med Pearls, un projecte de cooperació transfronterera la finalitat del qual és la creació de 26 experiències turístiques sostenibles en diversos països de la Mediterrània, i el RESTART MED!, el qual recopila bones pràctiques i eines de projectes fets a la conca mediterrània en els últims deu anys en turisme sostenible i que preveu crear una xarxa mediterrània específica per a aquest àmbit.

stats