Economia 08/11/2018

ATLL: el Govern diu que no ha d'indemnitzar la concessionària, sinó que ha de ser al revés

La Generalitat reclama 38,4 M€ a l'empresa, que, al seu torn, demanava més de 1.000 M€ al Govern

Xavier Grau
3 min
Tota l’aigua pendent del Suprem

BarcelonaNou capítol en el culebró d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Un cop que el Suprem va declarar nul el contracte de concessió, la Generalitat ha de liquidar el contracte. Però la diferència entre les parts és clara. Acciona i els seus socis en la concessionària van anunciar que reclamarien al Govern 1.074 milions d'euros en la liquidació. I ara el Govern diu que és al revés, que és la concessionària qui ha d'indemnitzar la Generalitat amb 38,4 milions d'euros.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Aquest és el càlcul de la comissió de suport de la liquidació d'ATLL, formada per representants dels departaments del Territori i d'Economia de la Generalitat. Aquesta comissió ha arribat a la conclusió que la concessionària, a 31 de desembre d'aquest any, haurà obtingut uns ingressos per valor de 912,6 milions d'euros, mentre que les despeses d'explotació, que inclouen aprovisionaments, despeses de personal i d'explotació, els cànons pagats a la Generalitat, les obres realitzades, els interessos i un marge industrial del 10%, sumen 874,172 milions d'euros.

Per tant, conclou la comissió de liquidació, la resta dels ingressos amb les depeses donen un saldo de 38,42 milions d'euros, que la concessionària hauria de pagar al Govern.

Les conclusions d'aquesta comissió, de les quals ha informat aquest dijous la Generalitat, disten molt de les que va presentar el consorci encapçalat per Acciona a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que xifrava en més de 1.000 milions la compensació total que havia de satisfer la Generalitat, després que fes efectiva l'anul·lació del contracte de la concessió d'ATLL, tal com va sentenciar el Tribunal Suprem. En concret, Acciona reclama uns 300 milions per la liquidació del contracte i més de 700 milions en concepte de danys i perjudicis. Una reclamació que, si finalment l'hagués de pagar la Generalitat, dispararia el dèficit.

La Generalitat ja ha notificat la seva proposta de liquidació a la societat concessionària, que disposa ara d'un termini de deu dies per presentar al·legacions a l'informe.

El govern català va crear el juliol passat aquesta comissió, integrada per representants dels departaments de Territori, de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb l'objectiu que determinés la possible indemnització a Acciona per la liquidació del contracte de gestió de l'empresa pública ATLL.

Quatre mesos després, la comissió, que s'ha reunit en nou ocasions, ha aprovat els informes jurídic i econòmic que fonamenten la proposta de liquidació del contracte, una vegada analitzades les prestacions realitzades per les dues parts.

En el càlcul de la liquidació, la comissió del Govern ha tingut en compte que les sentències han declarat la nul·litat del procediment de contractació, cosa que significa que el contracte d'adjudicació queda sense efectes des del moment inicial.

La comissió creu, per tant, que la liquidació del contracte ha d'incloure la restitució recíproca dels béns i serveis rebuts en virtut del contracte i, en cas que no sigui possible, l'equivalent al seu valor. També, la comissió de la Generalitat determina que "queda exclòs el concepte indemnitzatori, ja que una indemnització de danys i perjudicis només podria ser aplicable si una de les parts hagués estat declarada culpable, cosa que en aquest cas no s'ha produït".

La comissió s'ha limitat a analitzar, doncs, les prestacions realitzades per la Generalitat i la concessionària.

Per part de l'adjudicatària, l'informe preveu una prestació principal, com és l'explotació d'una concessió administrativa per al servei de proveïment d'aigua en alta, i una prestació accessòria, consistent en l'execució d'obres de construcció i millora a les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat.

La comissió estima, en aquest sentit, que la contraprestació percebuda ha sigut la tarifa de servei aprovada i la retribució per a la producció d'energia elèctrica mitjançant plaques fotovoltaiques.

Per part de la Generalitat, la prestació ha consistit en la cessió d'ús i posada a disposició de la societat concessionària de les instal·lacions d'ATLL i la resta d'actius vinculats per als 50 anys de la concessió, amb un cànon com a contraprestació.

En el càlcul de les restitucions recíproques, la comissió ha considerat que "no es poden tenir en compte altres conceptes que han suposat un cost per a la societat concessionària, ja que pertanyen a relacions amb altres subjectes públics i privats fora de la relació contractual", com poden ser les despeses de licitació del contracte o els pagaments d'impostos.

stats