La burocràcia ens ofega

Oficina de treball de cornella, atur, soc, servei ocupacio de Catalunya

Al dossier d'aquest diumenge analitzarem com l'excés de burocràcia frena l'economia: només l'any passat es van publicar més d'un milió de pàgines als butlletins oficials de les diferents administracions, una gran part de les quals són normatives noves o modificacions de les anteriors que es tradueixen en tràmits, tant per als emprenedors i les empreses com per a les organitzacions del tercer sector o els ciutadans particulars. Compararem la situació d'aquí amb la d'altres països. Tot i que les administracions han intentat simplificar els processos amb la finestreta única, el que és cert és que Espanya ocupa el lloc 30è en el rànquing del Banc Mundial sobre la facilitat per fer negocis, molt per darrere del pes que té la seva economia en el món.

stats