26/10/2014

Deures fets... i per fer

1 min

A la tercera pot ser la vençuda. La publicació de les últimes proves de resistència hauria de proporcionar prou confiança als inversors. El desglossament de la informació i la seva quantitat és enorme. En conjunt els bancs que no han superat la prova necessitaven, a finals del 2013, 24.600 milions de capital addicional. Això és una mica més dels injectats a Bankia. Tenint en compte que des de llavors molts han ampliat capital, la necessitat neta es queda en 9.500 milions. Els banc espanyols queden bé. Presenten la diferència més petita entre els seus balanços i la revisió de la qualitat dels seus actius que fa el BCE en proporció als seus actius ponderats. Els 280.000 milions de provisions que han realitzat tenen molt a veure amb aquests resultat. Pel que fa a la reducció de capital en l’escenari advers, en els bancs espanyols baixa només un 1,8% davant la caiguda del 4% del conjunt. La injecció de 61.000 milions a la banca espanyola no és aliena a aquests resultats. Però, compte!, això no resol ni la qüestió del crèdit ni el problema de la baixa rendibilitat de la banca.

stats