Energia

¿Com estalviar en la factura energètica?: Mercat lliure, regulat, PVPC o TUR

Guia per accedir a les ajudes del govern espanyol per rebaixar els rebuts de la llum i el gas

5 min
El preu de la llum ha pujat un 83% des del 2003  Soria assegura que la factura de la llum baixarà l’1 de gener

BarcelonaFamílies vulnerables o pobresa energètica són conceptes que en els últims anys han entrat amb força en el vocabulari dels mitjans de comunicació. La guerra a Ucraïna ha agreujat aquest problema i el govern espanyol ha establert tota una sèrie de mesures per alleugerir el pes de les famílies. Algunes, com la rebaixa de l'IVA o de l'impost a l'electricitat, són automàtiques, però d'altres requereixen un cert coneixement dels mercats energètics i certa proactivitat per part dels usuaris per accedir-hi.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Cal tenir clars alguns conceptes: tant pel que fa a l'electricitat com al gas hi ha dos mercats, el regulat i el lliure. En el cas de l'electricitat, el mercat regulat és el del preu voluntari del petit consumidor (PVPC): una tarifa referenciada al mercat majorista, que en els últims mesos s'ha disparat, malgrat que el denominat topall al gas o excepció ibèrica n'ha rebaixat el preu. D'altra banda, hi ha el mercat lliure, en què cada comercialitzadora fa les seves ofertes, de vegades referenciades al mercat majorista, però d'altres amb tarifes planes o d'altres tipus, com electricitat 100% renovable.

En el cas del gas, el mercat regulat és la tarifa d'últim recurs (TUR). En aquest cas, el preu està limitat i sol ser més econòmic que el del mercat lliure. Malgrat tot, caldrà comprovar-ho, ja que de vegades, si el consum és escàs, podria compensar la tarifa del mercat lliure o alguna oferta conjunta de gas i electricitat d'algunes de les comercialitzadores.

El primer pas per a qualsevol consumidor per saber si paga uns preus ajustats és poder comparar. Davant la quantitat d'ofertes energètiques, el millor instrument per veure els diferents preus és el comparador de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC), una eina que permet introduir les dades de consum i comprovar quina pot ser l'oferta més atractiva.

Un altre aspecte que cal tenir en compte a l'hora de contractar energia són els denominats bo social elèctric i bo tèrmic per al gas. Són mesures de protecció per a famílies vulnerables, però per accedir-hi s'han de complir alguns requisits i, a més, cal estar en el mercat regulat perquè les denominades comercialitzadores de referència el puguin aplicar.

Bo social elèctric

Què és i qui pot demanar-lo

Per demanar el bo social elèctric cal estar en el mercat regulat (PVPC). El bo ofereix en una rebaixa per als consumidors vulnerables i molt vulnerables. El govern espanyol ha elevat la rebaixa per als consumidors vulnerables del 25% al 65% fins al 31 de desembre del 2023. Per als vulnerables severs, el descompte ha passat del 40% al 80%. A més, si s'és un consumidor en risc social a qui els serveis socials li paguen la meitat de la factura hi ha més beneficis. En aquests casos, encara que no es pugui fer front al rebut, no et poden tallar el subministrament.

Durant la pandèmia es van introduir nous beneficiaris del bo: els desocupats, els afectats per un ERTO i els empresaris que hagin vist reduïda la jornada per cures o altres circumstàncies que suposin una pèrdua substancial d'ingressos.

Comptadors de la llum.

Els consumidors vulnerables són aquells la unitat de convivència dels quals té uns ingressos iguals o inferiors a 1,5 cops l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples, que el 2022 s'ha fixat en 8.106 euros anuals en 14 pagues). Si la unitat de convivència la forma més d'una persona, s'incrementarà el llindar de la següent manera: si hi ha un adult més a la unitat de convivència es multipliquen els 8.106 euros per 0,3, però si n'hi ha dos es multiplica per 0,6 i si n'hi ha tres, per 0,9. El resultat de la multiplicació se suma a l'IPREM i així queda fixat el llindar que decideix qui hi pot aspirar. En el cas que hi hagi menors d'edat, es fa la mateixa operació però el multiplicador de 0,3 es converteix en 0,5.

També es consideren vulnerables les famílies nombroses, les famílies en què el consumidor o tots els seus membres siguin pensionistes i no tinguin ingressos anuals per altres conceptes al marge de la pensió de més de 500 euros, o aquelles on el consumidor o algun membre de la unitat de convivència rebi l'ingrés mínim vital.

Al descompte més elevat hi poden accedir els consumidors vulnerables severs, que són aquells que tenen una renda anual inferior al 50% de la dels consumidors vulnerables, o una família nombrosa en què els ingressos de la unitat de convivència siguin iguals o inferiors a dos cops l'IPREM (16.212 euros anuals) o tots els membres de la unitat familiar rebin només la pensió mínima i no tinguin altres ingressos que superin els 500 euros anuals.

Finalment, per ser considerat consumidor en risc d'exclusió social, el titular del contracte ha de complir els requisits de vulnerabilitat severa i, a més, rebre atenció dels serveis socials d'una administració pública que li financin almenys el 50% de la factura.

A més, hi ha circumstàncies especials que permeten accedir al bo social, per exemple que algun membre de la unitat de convivència tingui una discapacitat superior al 33%, sigui víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme, hi hagi situacions de dependència de grau II o III, o se sigui una família monoparental. També es pot accedir al bo social de justícia energètica si s'és una llar especialment afectada per la crisi energètica. Això implica un 40% de descompte sobre la tarifa regulada. Hi poden accedir les llars amb una renda d'entre 1,5 i 2 cops l'IPREM (de 12.159 a 16.212 euros anuals). Aquí, de nou, s'apliquen els multiplicadors de 0,3 per cada adult de més i del 0,5 per cada menor d'edat.

Com es demana el bo social?

Cal fer-ho a la comercialitzadora de referència

Per demanar el bo social, si es compleixen els requisits, cal adreçar-se a la comercialitzadora de referència de cada zona. Les comercialitzadores de referència són les úniques que ofereixen el PVPC. A Catalunya, la comercialitzadora de referència, és a dir, l'empresa que ofereix el mercat regulat elèctric, és Energia XXI, la comercialitzadora del mercat regulat del grup Endesa.

Per trobar el telèfon, adreça electrònica o dades de contacte de la comercialitzadora de referència de cada zona es pot consultar a la pàgina web de la CNMC.

Obtenir el bo social comporta altres beneficis per al client, com factures més clares on només es recull la despesa en energia, els impostos i els peatges. A més, els beneficiaris tenen més temps per fer front a les factures impagades i no es podrà tallar el subministrament a les famílies amb almenys un menor de 16 anys, alguna persona amb una discapacitat igual o superior al 33% o un grau de dependència II o III.

Què és la TUR i el bo tèrmic?

El mercat regulat del gas i les ajudes al seu consum

Igual que hi ha un mercat regulat per a la llum (el PVPC), també n'hi ha un per al gas, la tarifa d'últim recurs (TUR). Malgrat que cal comprovar si compensa, en general la TUR és més econòmica que el mercat lliure, especialment ara que s'ha encarit tant el gas per la guerra d'Ucraïna. De fet, amb la pujada del preu del gas, la TUR s'ha fet més atractiva, amb una allau de clients que es volen passar a la tarifa regulada. Empreses com Holaluz han renunciat al seu negoci del gas i han ofert als clients passar-los a la TUR.

Però a més de la TUR, per a les famílies vulnerables també hi ha una ajuda especial: el bo tèrmic. Hi poden accedir totes les famílies que a 31 de desembre de l'any anterior eren beneficiàries del bo social elèctric. S'hi accedeix sense cap tràmit ni petició, simplement les elèctriques de referència han de notificar al ministeri abans del 15 de gener les dades dels que estan acollits al bo social elèctric. El bo tèrmic és una ajuda que es cobra d'un sol cop, una vegada a l'any, i la seva quantia depèn de la zona climàtica. Per saber en quina zona climàtica és cada província es pot mirar a la web del ministeri. L'ajuda va de 25 euros a quasi 124, en funció de la zona climàtica i del grau de vulnerabilitat de la família.

stats