Energia

L'Audiència Nacional confirma els 19,5 M€ en multes a Naturgy per alterar el preu de la llum

El tribunal avala la sanció de Competència que considera que la companyia va beneficiar-se de 13 M€

2 min
Façana de la seu de Naturgy a la Diagonal, a Barcelona

BarcelonaLa sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha confirmat les vuit multes per un total de 19,5 milions d'euros que la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) va imposar a Naturgy per presentar ofertes al mercat diari de vuit centrals de cicle combinat amb preus elevats entre l'octubre del 2016 i el gener del 2017. Aquesta situació va obligar l'operador del sistema a programar-les en mode de restriccions tècniques per garantir el subministrament amb un cost més gran, cosa que va encarir el preu de l'electricitat i va reportar a la companyia uns guanys de més de 13 milions d'euros.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

En la seva sentència, la secció quarta de la sala desestima el recurs presentat per Naturgy Generación SLU (anteriorment Gas Natural Fenosa Generación SLU) contra la resolució de la CNMC del 14 de maig del 2019, per la qual li va imposar les multes com a responsable de la comissió de vuit infraccions greus de la llei 24/2013 del sector elèctric.

Segons la resolució de la CNMC, aquestes infraccions es van produir en el període entre l'octubre del 2016 i el gener del 2017, quan Naturgy va oferir l'energia de vuit de les seves centrals de cicle combinat a preus superiors als dels seus costos marginals i als d'altres empreses similars. Aquesta electricitat es generava a les zones de Catalunya, Llevant nord, Andalusia oriental i Camp de Gibraltar (Besòs 4, els grups 1 i 2 de Port de Barcelona, els grups 1, 2 i 3 de Sagunt, la central de Màlaga 1 i la central 1 de San Roque).

Després d'analitzar els arguments de la companyia sancionada i la resolució de l'organisme regulador, la sala contenciosa administrativa considera que "ha quedat establert que l'oferta de preus realitzada per la recurrent [Naturgy] era anormalment alta i va portar com a conseqüència l'aplicació del sistema de restriccions, que va suposar un increment del preu" a favor de la companyia.

Proves suficients

Els magistrats rebutgen les al·legacions de Naturgy, que considera que s'ha vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència, ja que les proves per sancionar-la eren insuficients. Per al tribunal, "hi ha activitat probatòria suficient de les dades i circumstàncies imputades a l'actora". Pel que fa a la nul·litat al·legada per la companyia perquè no existia una infracció continuada, la sala respon que “ens trobem davant d'actes diferents, amb ofertes diferents, en dies diversos i amb diverses unitats intervinents”.

L'Audiència assenyala que les sancions són conformes al principi de proporcionalitat. La sala dona per bo que la conducta es qualifiqui de dolosa i que ocasiona un clar perjudici al mercat. La sentència no és ferma i es pot presentar recurs de cassació davant la mateixa Audiència Nacional.

stats