EL FUTUR DE LES PENSIONS
Economia 19/10/2019

Espanya, un país de pensionistes

Europa calcula que el 2050 la població espanyola de més de 65 anys haurà passat del 19% d’ara al 32%

Paula Clemente
3 min
A mitjans de segle un terç de la població seran pensionistes. A la imatge, jubilats jugant a petanca a la Barceloneta.

BarcelonaQuan arribem a mitjans de segle, la població espanyola amb 65 anys o més s’haurà doblat respecte al començament del mil·lenni. La proporció de gent en aquesta franja d’edat ballava, fins al 2008, al voltant del 16% i el 17%, però des de llavors no ha parat de créixer. Segons dades de la Comissió Europea, el 2018 eren el 19,2% de la població espanyola i segons les seves previsions el 2050 seran més del 32% del total. Ara com ara, Espanya és el setzè país de la Unió Europea en termes de proporció de gent gran, però si les estadístiques es complissin, d’aquí a trenta anys passaria a ser el quart del rànquing, només superat per Portugal (on, en teoria, el 35% de la població tindrà 65 anys o més), Itàlia (34,7%) i Grècia (33,8%). Aquests tres països ja encapçalen ara el rànquing.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Segons les dades d’Eurostat, l’organisme estadístic de la UE, al principi del 2019 fins a 101 milions de persones a l’eurozona havien arribat a 65 anys, un 20% del total de la població. Si es manté el focus en el que passarà el 2050, la xifra augmentarà fins al 29%. “L’envelliment de la població europea es deu bàsicament a la caiguda a llarg termini de les ràtios de fertilitat i a l’augment de l’esperança de vida”, exposa l’informe.

Fenomen global

“L’increment d’edat de la població és un fenomen que afecta gairebé tots els països desenvolupats del món, tant en proporció com en nombre de gent envellint, i això incideix en gairebé tots els aspectes de la societat i l’economia, inclosos l’habitatge, la salut i les pensions, així com el mercat laboral, la demanda de béns i serveis, la sostenibilitat fiscal i macroeconòmica, les estructures familiars i les esquerdes intergeneracionals”, indica l’informe d’Eurostat.

El que remarca la radiografia actual és que a Espanya es treballa una mitjana de 35 anys, en línia amb els 36 anys europeus. On hi ha diferències, en canvi, és en la proporció de població activa de 65 anys o més. Les dades assenyalen que, l’any passat, un 8,6% dels homes i un 4% de les dones en aquesta franja d’edat a Europa continuaven treballant. La dada a Espanya és considerablement inferior: només un 2,9% dels homes i un 1,6% de les dones es mantenen actius. És el país, de fet, amb menys homes més grans de 65 anys treballant, i en el cas de les dones només el superen Malta i Luxemburg.

A més, tot i que efectivament Espanya es troba entre els deu països que més gasten en pensions, la proporció de despesa és exactament igual a la mitjana europea. Així, amb xifres del 2016 Espanya destina un 12,6% en relació amb el PIB a pensions, el mateix percentatge que la UE i molt en línia del que hi inverteixen Bèlgica i Dinamarca. El pòdium el formen Grècia (hi destina un 17%), Itàlia (16%) i França (15%).

El conflicte amb les pensions

A Espanya, el debat al voltant de les pensions no és nou. Aquesta mateixa setmana els jubilats han convocat manifestacions per demanar una prestació mínima de 1.080 euros mensuals, però són diversos els experts que assenyalen que aquesta pujada només seria sostenible si es financés amb impostos i no només amb les cotitzacions a la Seguretat Social. Sobretot si, com apunta la UE, el 2050 el 30% de la població estarà retirada.

L’INE alertava el 2016 que la despesa en pensions s’havia duplicat en quinze anys, fins al 38% de la despesa pública. I la cosa no millora: el maig d’aquest mateix any l’Idescat ha publicat dades que confirmen que en un de cada cinc municipis catalans hi ha menys de dos afiliats per pensionista.

LA POBLACIÓ DE MÉS DE 65 ANYS A EUROPA

19%

És el percentatge de població espanyola que tenia 65 anys o més a l’acabar-se l’any passat. Això situa el país en setzena posició al rànquing europeu, on la població que superava els 65 anys era, també, el 19,7%.

32%

Les previsions de la UE diuen que el 2050 el 32% de la població espanyola serà més gran de 65 anys. El territori passaria a ser el quart dels països europeus. La població europea en aquesta franja serà del 29%.

13,9%

Irlanda és el país de la UE amb la població menys envellida: amb xifres del 2018 són un 13,9% del total. L’estadística indica, amb tot, que Suècia (amb un 21,8% de població de més de 65 anys) li prendrà el lloc el 2050.

22,6%

Itàlia era el 2018 el territori amb més proporció de gent gran. Registra un 22,6% de la població en aquesta franja. Però el 2050 l’avançarà Portugal: aquest últim país tindrà un 35% de gent gran. I Itàlia un 34,7%.

stats