Economia 03/06/2019

La Generalitat augmenta un 7,34% la recaptació d'impostos el primer trimestre

Els ingressos subjectes a les bestretes del model de finançament creixen un 7,75%

Ara
2 min
Instal·lacions de l’Agència Tributària al carrer Joan d’Àustria de Barcelona, obertes el 2017.

BarcelonaL’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha recaptat de gener a març un total de 758,1 milions d’euros pels tributs propis i cedits, cosa que representa un increment del 7,34% respecte al mateix període de l’any anterior, segons ha informat el departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Quant als tributs estatals que gestiona l'agència tributària espanyola i els que surten les bestretes del model de finançament, la recaptació ha crescut un 7,75%, fins als 4.663,8 milions d’euros. L’IRPF augmenta un 9,41%, l’IVA un 7,49% i els impostos especials un 2,62%.

Segons les dades de l’'Informe trimestral dels tributs de la Generalitat de Catalunya', pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació ha estat de 36 milions d’euros, un 28,37% més que durant el primer trimestre del 2018.

En conjunt, els ingressos tributaris de l’administració catalana, sense sumar les bestretes del model de finançament, arriben a un total de 794,1 milions d’euros, amb un increment del 8,14%. Si es tenen en compte les bestretes, el total de la recaptació d’impostos durant el primer trimestre de l’any ha estat de 5.457,9 milions d’euros, 7,80% més.

L'augment dels impostos recaptats per l'ATC respon sobretot al bon comportament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), que va aportar 516,1 milions d’euros, un 8,74% més que el 2018, al créixer tant el nombre d’autoliquidacions com la base imposable. L’ITPAJD inclou tres figures tributàries: l'impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 376,9 milions d’euros (un 8,57% més); l'impost sobre actes jurídics documentats (135,6 milions d’euros, un 9,59% més), i l'impost sobre operacions societàries (3,5 milions d’euros, un 3,65% menys).

En l’apartat de tributs propis, les variacions interanuals en la majoria dels casos responen a diferencies temporals en la comptabilització dels ingressos entre els dos anys, per la qual cosa no serà fins al pròxim informe trimestral quan les dades seran comparables.

Destaca l’impost sobre grans establiments comercials, que presenta 10,7 milions d’euros, i que per primera vegada recull una anualitat sencera de l’impost d’acord amb la nova configuració aprovada el 2017. També destaquen l’impost sobre les begudes ensucrades envasades, amb 8,4 milions d’euros, i l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen per a l’aviació comercial, amb 4,3 milions d’euros.

En el cas de l’impost sobre habitatges buits, s’han reconegut drets per 10,37 milions d’euros, amb una disminució del -21,24% si el comparem amb el mateix període de l’any anterior (13,2 milions d’euros). Tot i que el termini de pagament és entre l’1 i el 20 de març, durant el segon trimestre poden haver-hi ingressos pendents d’aplicació que es registraran en el segon informe de l’any, segons la conselleria.

stats