Economia 09/08/2019

La recaptació d'impostos creix un 6,68% el primer trimestre

L'aportació dels tributs propis catalans cau un 7,8%

Xavier Grau
3 min
Instal·lacions de l’Agència Tributària al carrer Joan d’Àustria de Barcelona, obertes el 2017.

BarcelonaEls ingressos tributaris de la Generalitat, tenint en compte els impostos propis, els cedits i els de l'Estat que formen part de les bestretes del model de finançament, van augmentar un 6,68% el primer semestre de l'any respecte al mateix període de l'any anterior, fins als 10.939 milions d'euros, segons l'últim informe de tributs publicat pel departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Però, malgrat aquest augment de la recaptació, el conseller Pere Aragonès va anunciar dijous una retallada en la despesa del Govern per poder complir amb els objectius de dèficit. El problema rau en la no actualització el 2019 de la bestreta del model de finançament per part del govern espanyol, en funcions i sense pressupostos, que provoca uns ingressos més baixos dels previstos.

Els ingressos del primer semestre del 2019, sense tenir en compte els tributs anul·lats pel Tribunal Constitucional (impost sobre provisió de continguts i impost sobre risc mediambiental d'elements radiotòxics) és de 10.939,2 milions d’euros, un 6,68% superior al mateix període del 2018 (10.254,6 milions d’euros).

Els tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), sense tenir en compte els tributs anul·lats pel TC, suposen 1.538,7 milions d’euros (14,07 % del total), amb un increment d’un 3,47% respecte al mateix període del 2018. D’aquest import, 70,4 milions d’euros corresponen a tributs propis (0,64 % del total i un 7,81% menys que el mateix període de l'any anterior).

Així, mentre disminueix la recaptació de l'ATC per tributs propis, augmenta la recaptació pels tributs cedits, un 4,08%, fins als 1.468 milions d'euros. Destaca entre els impostos cedits el bon comportament dels impostos lligats a l'activitat immobiliària i empresarial, amb un augment del 5,09% en l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, fins als 1.054 milions, amb un especial creixement dins d'aquesta figura de l'impost d'operacions societàries, del 34,6%.

Menys recaptació per impostos propis

En canvi, el comportament dels tributs propis és en conjunt negatiu (-7,81%). Els tributs sobre el joc mostren una reducció de 9 milions, derivada de l’impacte de d’ajornament i fraccionament d’algunes autoliquidacions. Pel que fa a l’impost sobre el patrimoni, la Generalitat l’ingressa el juliol, de manera que l’impacte de l’impost quedarà recollit en el pròxim informe trimestral.

En l’apartat dels tributs propis, l'increment més gran es troba en l’impost sobre les estades en establiments turístics, que presenta 22 milions, un 5,37% més que en el mateix període del 2018. Aquest increment és especialment rellevant tenint en compte que els ingressos del primer semestre (autoliquidacions d’octubre a març) no recullen l’impacte de la Setmana Santa, que va ser a l’abril, mentre que el 2018 els ingressos fins al juny sí que comptabilitzaven aquest impacte.

La recaptació de l’impost sobre grans establiments comercials, amb 11,6 milions, recull per primera vegada una anualitat sencera de l’impost amb la nova configuració que reformulava els paràmetres per determinar la base imposable de l’impost en funció del nombre de vehicles reals o potencials que accedeixen a l’establiment comercial.

Habitatges buits i begudes ensucrades

En el cas de l’impost sobre habitatges buits, es comptabilitza una reducció de 4,5 milions respecte al 2018, de manera que s’accentua la tendència a la baixa que ja es va detectar l’any passat. Segons l’informe, aquesta tendència reflecteix en part l’assoliment de l’objectiu de l’impost de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne l’ocupació i la disposició a lloguer social. De la mateixa manera, l’impost sobre les begudes ensucrades envasades –el TSJC ha anul·lat el reglament d'aquest tribut– també va reduint la seva recaptació (-19,75%), en línia amb l’objectiu de fomentar un canvi en els hàbits de la població moderant el consum d’aquest tipus de begudes.

L’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics, que va ser declarat inconstitucional al març, presenta un import negatiu de 18,3 milions, ja que en compliment de la sentència s’han hagut de retornar les quantitats ingressades des de d’inici de l’aplicació de l’impost.

Més recaptació de tributs estatals

Dels tributs cedits gestionats per l’Estat, en el cas dels no subjectes a bestretes del model de finançament, l’import del primer semestre és de 72,9 milions d’euros, una xifra que suposa un descens del 34,01% respecte al 2018.

Però els recursos subjectes al sistema de bestretes del model de finançament –que inclou IRPF, IVA i impostos sobre tabac, alcohol, hidrocarburs, electricitats i consums específics–, la recaptació és de 9.327,6 milions d’euros, que representen el 85,41% del total de tots els ingressos tributaris de la Generalitat, amb un creixement d’un 7,75 % respecte al primer semestre del 2018.

stats