Macroeconomia

De l'educació obligatòria a la llicenciatura, un salt de renda de 30.000 euros a l'any

Quan el cap de família té estudis universitaris els ingressos se situen en 54.900 euros, mentre que amb estudis inferiors al batxillerat cauen als 23.000

3 min
Nens en una escola bressol.

MADRIDHi ha moltes maneres de mirar quina era la situació financera de les llars espanyoles a finals del 2022. Una d'aquestes és sota el prisma de l'educació, un element que continua suposant un "determinant fonamental" del nivell de renda de les famílies. En concret, quan el cap de família té només l'educació obligatòria, la renda mediana de la llar se situa en 23.000 euros l'any; si l'educació d'aquesta persona equival a estudis universitaris, la renda mediana de la família es dispara fins als 54.900 euros, mentre que quan es tracta d'estudis iguals o equivalents al batxillerat, la renda se situa en 36.400 euros anuals. És a dir, entre el nivell d'estudis més baix i el més alt, la diferència arriba a ser de fins a 31.900 euros.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Així es desprèn de la nova Enquesta Financera de les Famílies publicada aquest dimarts pel Banc d'Espanya i corresponent a l'any 2022. Aquest és el primer cop que l'ens supervisor actualitza l'enquesta dos anys després d'haver-la publicat per últim cop –des de l'any 2002 l'organisme ha elaborat una onada cada tres anys–, de manera que el document encara engloba part del període més dur de la pandèmia de la covid-19 i tot el 2022, quan als estralls de la crisi sanitària s'afegia una escalada dels preus, en particular energètics, gairebé sense precedents. "Els patrons de distribució de la renda són els que es poden esperar tenint en compte la informació de les últimes onades de l'estudi. D'aquesta manera, tant la renda mitjana com la mediana augmenten amb el nivell d'educació", es desprèn del document.

Cal tenir en compte que la renda mediana de les llars és la renda bruta total (inclou tant les rendes laborals com les no laborals de tots els membres de la família i, per tant, els subsidis), és a dir, abans d'impostos i cotitzacions. A l'hora de parlar de la renda, el Banc d'Espanya opta per la mediana perquè és l'observació que queda just al mig de la mostra. Així, quan hi ha valors molt extrems, la mediana informarà millor del punt central de la distribució, ja que la mitjana tendeix a desviar-se als valors extrems.

Creixement desigual

En el cas de l'enquesta del 2022, les xifres corresponen a la totalitat de l'any natural anterior a l'enquesta i, per tant, a l'any 2021. En termes generals, aquell any la renda mediana anual del conjunt de les llars de l'Estat es va situar en 32.400 euros anuals, mentre que la renda mitjana en 43.100 euros. El Banc d'Espanya detecta que la tendència de creixement de la renda de les llars que es va registrar durant el període 2013-2019, un cop passats els pitjors anys de la Gran Recessió i quan l'economia espanyola tornava a mostrar signes de creixement, s'ha moderat i és molt menys generalitzada. Durant el període 2019-2021, la renda mediana es va incrementar un 1,1%, mentre que la mitjana un 3,9% si es compara amb l'última enquesta del 2020.

Ara bé, això no va ser així en tots els col·lectius. De fet, si bé és cert que la desigualtat de renda entre els diferents percentils es redueix, les llars a partir del percentil 60 van veure créixer un 11,2% la seva renda mediana, mentre que per sota d'aquest percentil "tan sols va variar lleugerament", destaca el Banc d'Espanya. Si s'acota encara més la mirada, en aquesta última enquesta fins i tot s'observa una caiguda de la renda en aquelles llars amb membres més joves (menors de 45 anys), també en aquelles llars en què el cap de família era un treballador autònom o no tenia estudis universitaris i, finalment, en aquelles en què l'habitatge no era de propietat i, per tant, vivien de lloguer. En canvi, destaca el fort creixement de la renda mediana de les llars en què el cap de família tenia més de 65 anys. De fet, són les úniques llars en què la renda mediana és superior a la registrada el 2008.

stats