Naturgy surt de la pandèmia amb un 38% menys de treballadors

Les set empreses de l’Íbex català han reduït en 8.700 empleats la seva plantilla en dos anys

3 min
Exterior de la seu de Naturgy.

Les vuit empreses catalanes que estan a l’Íbex-35 han tancat els dos primers anys de pandèmia del covid amb una sensible reducció de treballadors. En conjunt, aquestes companyies tenien un 7% menys de plantilla al tancament del 2021 en comparació amb dos anys enrere. Entre elles destaca Naturgy, companyia que va acabar l’any amb prop de 7.400 treballadors, un 38% menys que a la fi del 2019.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Segons les dades recopilades per aquest diari i que consten a les memòries de les mateixes companyies, hi ha dues empreses que en aquests dos anys han elevat el personal: una és Cellnex (+79%) i l’altra és Fluidra (+31%). Totes dues estan embrancades en importants processos d’expansió dels seus negocis i això s’ha traduït en importants creixements tant del seu nombre de treballadors com del seu volum d’ingressos: Cellnex ha elevat la facturació un 145% en els últims dos anys i Fluidra un 60%. I això també s’ha traduït en un gran creixement a la borsa, especialment en el cas de Fluidra: el preu de les accions de l’empresa de piscines sabadellenca, líder mundial al seu sector, ha crescut un 187% durant aquests dos exercicis.

Evolució de l’ocupació a l’Íbex català durant la pandèmia
Variació en percentatge i nombre de treballadors al tancament del 2021

+79,3%

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2020

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2021

Cellnex i Fluidra estan immerses en processos de creixement agressiu i han liderat els augments

(*) Inclou TSB, que al tancament del 2021 suposaven 5.762 treballadors

(**) Inclou Bankia a partir del 2021 com a entitats fusionades

+30,7%

+25,1%

Banc

Sabadell (*)

CaixaBank

+ Bankia (**)

Naturgy

Grifols

Colonial

TOTAL

+1,5%

+0,06%

+0,1%

-0,7%

-1,4%

Almirall

Cellnex

Fluidra

-2,1%

-3,1%

-3,2%

-3%

-3,9%

-4,1%

-7,2%

-17,9%

Les 8 empreses tenen ara 8.723 empleats menys que dos anys enrere

-21,2%

-37,8%

112.333

49.762

227

1.786

2.877

7.000

7.366

20.070

23.245

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2020

(*) Inclou TSB, que al tancament del 2021 suposaven 5.762 treballadors

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2021

(**) Inclou Bankia a partir del 2021 com a entitats fusionades

-21,2%

Naturgy

7.366

-37,8%

-4,1%

Banc

Sabadell (*)

20.070

-17,9%

-0,7%

CaixaBank

+ Bankia (**)

49.762

-3,9%

-1,4%

Grifols

23.245

-3,2%

-2,1%

Colonial

227

-3%

+0,1%

Almirall

1.786

+0,06%

Cellnex i Fluidra estan immerses en processos de creixement agressiu i han liderat els augments

+1,5%

Fluidra

7.000

+30,7%

+25,1%

Cellnex

2.877

+79,3%

Les 8 empreses tenen ara 8.723 empleats menys que dos anys enrere

-3,1%

112.333

TOTAL

-7,2%

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2020

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2021

(*) Inclou TSB, que al tancament del 2021 suposaven 5.762 treballadors

(**) Inclou Bankia a partir del 2021 com a entitats fusionades

Banc

Sabadell (*)

CaixaBank

+ Bankia (**)

Naturgy

-0,7%

-3,9%

-4,1%

-17,9%

-21,2%

-37,8%

49.762

7.366

20.070

Grifols

Colonial

+0,06%

+0,1%

-1,4%

Almirall

-2,1%

-3,2%

-3%

227

1.786

23.245

+79,3%

Cellnex i Fluidra estan immerses en processos de creixement agressiu i han liderat els augments

Les 8 empreses tenen ara 8.723 empleats menys que dos anys enrere

+30,7%

+25,1%

TOTAL

+1,5%

Fluidra

Cellnex

-3,1%

-7,2%

112.333

2.877

7.000

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2020

Variació entre el tancament del 2019 i el del 2021

(*) Inclou TSB, que al tancament del 2021 suposaven 5.762 treballadors

(**) Inclou Bankia a partir del 2021 com a entitats fusionades

Banc

Sabadell (*)

CaixaBank

+ Bankia (**)

Naturgy

-0,7%

-3,9%

-4,1%

-17,9%

-21,2%

-37,8%

49.762

7.366

20.070

Grifols

Colonial

+0,06%

+0,1%

-1,4%

Almirall

-2,1%

-3,2%

-3%

227

1.786

23.245

+79,3%

Cellnex i Fluidra estan immerses en processos de creixement agressiu i han liderat els augments

Les 8 empreses tenen ara 8.723 empleats menys que dos anys enrere

+30,7%

+25,1%

TOTAL

+1,5%

Fluidra

Cellnex

-3,1%

-7,2%

112.333

2.877

7.000

Hi ha una tercera empresa, la farmacèutica Almirall, que també va elevar el seu nombre de treballadors durant els últims dos anys, però va ser gairebé imperceptible: en concret, al grup farmacèutic de la família Gallardo hi treballaven 1.786 persones, una més que el 2019.

En canvi, les altres cinc companyies que integren l’Íbex català han aplicat retallades a la plantilla. Destaca l’esmentada Naturgy (ha baixat de gairebé 11.900 empleats a quedar fregant els 7.400), que fa anys que està immersa en un procés de reducció de personal. El 2010, poc després de la fusió amb Unión Fenosa, la companyia tenia prop de 19.000 empleats i l’empresa darrerament ha anat accelerant la reducció de plantilla tot i que no ha fet cap expedient de regulació d’ocupació en tot aquest temps. Totes les sortides s’han fet amb baixes incentivades o amb la venda d’empreses participades (per exemple, Naturgy s’ha venut filials a Xile o Itàlia).

Una altra que sobresurt és el Sabadell, on actualment treballen 20.000 persones, un 18% menys. El banc vallesà ja va aplicar una reducció important del 4% en el primer any, però en el segon l’ha aprofundit fins a arribar a aquest 18%. Sense comptar la filial britànica TSB, la plantilla del banc seria de 14.000.

El gran ERO

L’altre banc català, CaixaBank, va tancar l’any passat amb un 4% menys de treballadors que els que tenien entre la mateixa entitat i Bankia, fusionades l'any passat, el 2019. Això és només un descens de 2.000 persones, malgrat que l’estiu passat el banc va pactar amb els sindicats un macroexpedient de regulació d’ocupació que implicava la sortida de 6.452 persones. L’explicació d’aquest decalatge és que, tot i que l’ERO es va pactar a l’estiu, els acomiadaments no es fan efectius immediatament sinó en finestres que s’obren cada dos mesos. La primera va ser al novembre, quan van marxar 1.200 treballadors. Les següents finestres ja han estat el 2022 (l’1 de gener van marxar 2.700 persones, per exemple) i, per aquest motiu, encara no apareixen als registres del 2021. Una cosa semblant passa –tot i que a més petita escala– al Sabadell, on la tardor passada també es va acordar un ERO de 1.650 persones però les sortides no s’han començat a produir fins al 2022. 

En total, el banc que presideix Goirigolzarri fregava els 50.000 treballadors el 31 de desembre, la xifra més gran de les vuit empreses de l’Íbex català.

La segona que té més nòmines per pagar a finals de mes és Grifols, que ha reduït el personal un 3,2% fins als gairebé 23.200 treballadors. A Espanya en té 4.163, una xifra lleugerament superior a la de l’inici de la pandèmia. La retallada, per tant, s’ha produït a la resta del món, fonamentalment als Estats Units, que és on el grup té la major part dels treballadors.

De les vuit companyies, la que té menys plantilla és Colonial, amb 227 persones, un 3% menys que abans de l’inici de la pandèmia.

Retribució mitjana dels treballadors el 2021
Sou en milers d’euros i variació en percentatge 2019-2021

Colonial

114 +29,5%

Almirall

72 -2,7%

Cellnex

64 +10,3%

CaixaBank

59 -1,7%

Banc Sabadell

59 +7,3%

Naturgy

58 0%

Grifols

57 +1,8%

Fluidra

40 +2,6%

Colonial

114 +29,5%

Almirall

72 -2,7%

Cellnex

64 +10,3%

CaixaBank

59 -1,7%

Banc Sabadell

59 +7,3%

Naturgy

58 0%

Grifols

57 +1,8%

Fluidra

40 +2,6%

Colonial

114 +29,5%

Almirall

72 -2,7%

Cellnex

64 +10,3%

CaixaBank

59 -1,7%

Banc Sabadell

59 +7,3%

Naturgy

58 0%

Grifols

57 +1,8%

Fluidra

40 +2,6%

¿A quina empresa es cobra millor?

Des d’aquest any les companyies cotitzades estan obligades a publicar quina és la retribució mitjana dels seus treballadors. Això permet saber, per exemple, que Colonial és –de llarg– l’empresa de l’Íbex català on més es cobra (114.000 euros de mitjana, un 30% més que dos anys enrere), seguida, a molta distància, d’Almirall (72.000 euros, un 3% menys). 

A l’altre extrem, on menys es cobra és a Fluidra, on el salari mitjà és de 40.000 euros, un 2,6% més que el 2019.

stats