Economia 05/10/2018

Passos per sol·licitar la devolució de l'IRPF de la prestació per maternitat

L'OCU calcula que per una prestació de 5.680 euros la devolució seria d'entre 1.000 i 2.600 euros

Europa Press
2 min
Els permisos  de maternitat  i paternitat,  un debat vigent  La legislació actual  a l’Estat  Baixa de paternitat de 5 setmanes, a la cantonada

BarcelonaLa decisió del Tribunal Suprem de deixar exempt de tributació el permís de maternitat i paternitat corregeix Hisenda i permet que les persones que van rebre la prestació a partir del 2014 puguin demanar que els retornin els diners que van tributar en l'IRPF. Si és el vostre cas, us expliquem com ho heu de fer.

Qui pot demanar la devolució?

Els contribuents que van incloure la prestació per maternitat en la declaració d'IRPF dels exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017 poden sol·licitar la devolució de la prestació per maternitat. Els que van incloure-la abans del 2014 no poden perquè els exercicis anteriors a 4 anys han prescrit, segons ha indicat a Europa Press el portaveu de Gestha, José María Mollinedo.

Tot i que la norma de l'IRPF parla de prestacions de maternitat, no només les mares perceptores d'aquesta prestació podran instar la reclamació. També poden fer-ho els pares que l'hagin percebut.

Quina quantitat poden arribar a retornar?

Depèn de cada cas. La quantitat pot variar bastant segons quin sigui l'import de la prestació rebuda i el tipus marginal aplicat a la resta d'ingressos del contribuent. Per exemple, per a una prestació de 5.681 euros el 2015, la devolució oscil·laria entre 1.000 i 2.600 euros, segons les estimacions de l'OCU. Es pot retrobar l'import de la prestació per maternitat percebut en les dades fiscals remeses per Hisenda. En el cas que la família no les conservi, es poden consultar al web d'Agència Tributària donant-se d'alta al sistema ClavePIN.

Quin és el procediment per sol·licitar-la?

L'OCU ha elaborat una guia per sol·licitar la devolució que inclou els següents passos:

  1. Presentar un escrit de sol·licitud de rectificació d'autoliquidació i devolució d'ingressos indeguts de l'exercici en què es va percebre la prestació. L'associació de consumidors disposa d'aquesta sol·licitud, que es pot descarregar en Word.
  2. Presentar a l'administració d'Hisenda una fotocòpia de la declaració i de les dades fiscals de l'exercici que es reclama juntament amb el model. En aquest pas, cal recordar portar dues còpies del model signat perquè els segellin. Una altra opció és enviar-ho tot per correu certificat administratiu.
  3. Així mateix, cal tenir en compte que si el nadó va néixer l'últim trimestre de l'any, és possible que es cobrés la prestació en dos exercicis diferents, i en aquest cas caldrà sol·licitar la rectificació dels dos exercicis.

Quin és el termini per presentar la reclamació?

La sol·licitud de rectificació es pot demanar abans que passin quatre anys des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de la declaració reclamada o des de l'endemà de la presentació de la declaració si es va presentar fora de termini.

Què passarà després de presentar l'escrit?

Si aquesta sol·licitud es considera procedent, Hisenda rectificarà la declaració presentada i tornarà la quantitat indegudament ingressada, més els interessos de demora que corresponguin.

Si Hisenda rebutja la devolució d'ingressos indeguts, el contribuent ha de presentar una reclamació econòmica administrativa. Si d'aquesta manera tampoc s'aconsegueix, caldrà recórrer als tribunals amb assessorament legal. L'OCU adverteix que aquest procediment es pot dilatar força en el temps.

stats