Especials 17/06/2021

10 anys de cultura emprenedora a l'escola

CuEmE és el programa de la Diputació de Barcelona que impulsa l’esperit emprenedor entre alumnes de primària amb la creació d’una cooperativa escolar

5 min
Imatge del Mercat de Cooperatives Escolars del Berguedà

El programa Cultura Emprenedora a l’Escola, CuEmE, està impulsat per la Diputació de Barcelona i vol fomentar els valors i les habilitats emprenedores entre l’alumnat de cicle superior de primària (5è i 6è). És un programa que va més enllà de l’escola i es vincula amb tot el territori. Es tracta que l’alumnat creï i gestioni una cooperativa escolar durant tot un curs, comptant amb el suport de la comunitat educativa, de l’administració i d'altres agents socials de la seva localitat. I ja fa 10 anys que es va posar en marxa.

Les escoles més veteranes en la participació al CuEmE han rebut aquesta placa

El programa

CuEmE parteix d’una idea de l’emprenedoria com a conjunt de valors i competències personals que permeten assentar els projectes vitals propis. La metodologia que se segueix és la del treball per projectes, intentant reforçar valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat, alhora que constitueix una eina d’inclusió social. Per aconseguir una acció eficaç i que l’alumnat pugui aconseguir el seu ple desenvolupament personal, social i professional, el programa combina el foment de les competències bàsiques –des de la lingüística a la matemàtica, passant per totes les altres–, amb habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions i altres components socials i de comportament. La cultura emprenedora a l’escola és una oportunitat per treballar totes les competències educatives clau de manera transversal a partir de la competència en autonomia i iniciativa personal.

Una de les característiques destacades de la cooperativa és que centra l’activitat empresarial en la persona i no en el capital, i es gestiona de forma democràtica i participativa. Al final del programa diferents cooperatives escolars participen amb el seu projecte en un mercat, presencial, si és possible. Una part dels beneficis que obtenen de les seves vendes els destinen a una entitat d’àmbit social i solidari del territori, una altra a retornar el capital social aportat inicialment per cada alumne/a, i la resta a l’activitat grupal –excursió, activitats d’aventura o berenar, entre d’altres–, que decideix l’alumnat.

La cooperativa escolar Manuart, de l'Escola Lluçanès, de Prats de Lluçanès

Pel que fa a la participació hi ha tota mena de centres –des d’escoles rurals a centres d’educació especial, escoles d’alta complexitat o grans escoles de tres línies o més–, de territoris molt diversos, que adapten el programa a les seves necessitats. La participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en el projecte perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives. El paper que juguen els serveis de promoció econòmica i educació municipals és de dinamitzadors i coordinadors del projecte posant els seus recursos al servei de l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Alumnes de l'Escola Font de l'Alba de Manresa escollint el logotip de la cooperativa

Aquest curs, especialment complex degut a la pandèmia, s’ha evidenciat encara més l’adaptabilitat i la flexibilitat del CuEmE. Per exemple, algunes de les cooperatives creades el curs 2019-2020 i que van interrompre la seva activitat a causa del tancament de centres per la pandèmia, han continuat treballant. També hi ha hagut diversitat de modalitats de venda, amb mercats presencials de diferents escoles i municipis, mercats a centres escolars o mercats virtuals.

Balanç

“Des dels seus inicis, CuEmE ha estat una aposta per la innovació i la transformació educativa, compartint l’enfocament de les ciutats educadores, posant l’alumnat al centre del seu aprenentatge i mobilitzant els agents territorials per acompanyar-los”, recorda Alfredo Vega, diputat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut. Al llarg dels 10 primers anys del programa, hi han passat 50 ens locals, 48.000 alumnes de 105 municipis de la província de Barcelona, que han muntat més de 2.000 cooperatives.

La cooperativa escolar de l'Escola Vedruna de Berga

Alguns dels aspectes més valorats per les direccions dels centres escolars que porten 10 anys desenvolupant el CuEmE són la vinculació amb persones i entitats diverses, dins i fora de l’escola; el treball multidisciplinari; el treball de les competències transversals –autonomia, responsabilitat, creativitat, treball en equip, tolerància a la frustració, comunicació–; la millora del clima de l’aula i de la cohesió del grup, o el vessant social engrescador, perquè són els mateixos alumnes els que fan la selecció de l’ONG a qui destinaran els guanys i interaccionen amb aquesta entitat.

La Victòria Sànchez, cap d’estudis de l’Escola Llorens Artigas de Badalona, explica que valoren positivament el CuEmE a molts nivells: “És una activitat consolidada a l’escola, tothom té il·lusió per arribar a 5è per fer les cooperatives”. Reconeix que els permet atendre diversos objectius, a més de muntar la cooperativa, produir productes i portar-los a la venda, els ajuda tant a millorar el clima a l’aula com a treballar una sèrie de valors a través de totes les actuacions que duen a terme. En aquesta línia, en Martí Cerón, exalumne de l’escola de Vilada que va participar-hi el 2015, el programa li va ser profitós i li va permetre aprendre i practicar l’assumpció de responsabilitats i el treball en equip.

Alumnes de l'Escola José Echegaray de Martorell donant d'alta la cooperativa a l'Ajuntament

També l’Imma Armengol, antiga directora de l’Escola La Valldan de Berga, afegeix que suposa un reconeixement a l’esforç, a la constància, a la perseverança, uns valors molt positius de cara a l’alumnat: “Es treballen continguts relacionats amb la vida real que motiven els nens, que acaben veient els fruits del seu esforç”. Recorda que l’acompanyament que suposa la formació de CuEmE al professorat els dona més seguretat i ajuda a l’hora de transmetre els coneixements als alumnes.

La cooperativa escolar Artellada, de l'Escola Parellada de Sant Boi

Més informació a www.diba.cat/web/cueme

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon, especialment, a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’Agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

stats