Metròpolis Barcelona
Especials 27/09/2022

100 milions d’euros de la UE per rehabilitar més de 13.000 habitatges amb criteris d’eficiència energètica

La convocatòria, finançada amb els fons europeus Next Generation, està dirigida a tot el parc d’habitatges, amb èmfasi especial a aquells edificis més antics

5 min
Vista des del Baix Llobregat de l’àrea metropolitana

Als 35 municipis metropolitans que envolten Barcelona hi ha 424.147 habitatges construïts abans de l’any 1981. Aquesta xifra suposa el 70% del total del parc d’habitatge existent, que supera els 607.000. La majoria d’aquests habitatges construïts fa més de quaranta anys tenen certa obsolescència física per antiguitat i per manca de conservació. A més, en el seu moment es van construir sense cap obligació d’implementar mesures d’eficiència energètica, cosa que significa que ara, entre altres possibles problemàtiques, la majoria tenen aïllaments pobres i ventilacions deficients. Per pal·liar aquestes contingències, el Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert una convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. Aquesta iniciativa suposa una inversió de 100 milions d’euros, provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea, entre els anys 2022 i 2026. Els ajuts públics d’engany, per al primer exercici d’aquest període, estan dotats amb 37.796.684 euros. Qualsevol comunitat de veïns pot beneficiar-se d’aquesta convocatòria, tot i que el Consorci Metropolità de l’Habitatge posa especial èmfasi en els edificis construïts abans del 1981 per les característiques que presenten.

Els objectius d’aquesta convocatòria són “garantir un nivell òptim de rehabilitació que millori les condicions de les persones residents, augmentar l’estalvi energètic, disminuir les emissions contaminants, dinamitzar l’economia i incrementar l’ocupació, així com millorar la cohesió social, objectiu transversal i fundacional de l’AMB”, segons explica Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’ens metropolità. De fet, està previst que unes 35.000 persones es puguin beneficiar dels ajuts que presenta aquest pla –que es poden tramitar des del passat 2 de maig– i que es rehabilitin 13.650 habitatges entre els anys 2022 i 2026. A més, també es preveu que els projectes i les obres de reforma que se’n derivin generin 4.000 llocs de treball directes. “La rehabilitació és una eina que serveix per a propòsits més generals i potents, com ara la disminució de la contaminació. Al final, el 40% de les emissions contaminants provenen dels edificis. Amb les actuacions d’eficiència energètica s’aconsegueix disminuir el consum i, per tant, aquestes emissions. Estem treballant a través de diverses línies per obtenir-ho, però també cal fer pedagogia perquè la gent vegi que són solucions positives, ja que amb aquestes actuacions s’aconsegueix molt confort a la llar”, apunta Balmón.

Facilitats

Els objectius específics d’aquest programa es concreten en actuacions que comporten la renovació del parc d’habitatges i d’edificis que permeten millorar l’eficiència energètica i la integració de fonts d’energia renovables. Aquestes accions, a la vegada, suposen una millora de la conservació i de la seguretat d’utilització. D’aquesta manera, el projecte també promou la renovació de façanes i cobertes, amb la incorporació d’aïllaments, la construcció de nous ascensors i l’actualització d’instal·lacions comunitàries, entre altres actuacions.

Pel que fa als ajuts econòmics, les subvencions podran arribar fins al 80%, amb un màxim de 21.400 euros per habitatge, en funció de l’eficiència energètica que s’obtingui una vegada executades les obres de rehabilitació de l’edifici. A la vegada, el projecte contempla que els propietaris que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica podran accedir a ajuts de fins al 100% de l’import que els correspongui pagar per les obres de rehabilitació. La convocatòria contempla que la família que, per la seva situació econòmica, no pogués assumir la part no subvencionada, tingui una línia d’ajut. En aquest cas, s'avancen els diners de la part no subvencionada.

Com a novetat, aquests ajuts no repercuteixen en la declaració de l’IRPF, ja que n’estan exempts. “Aquest és un element molt important, sobretot per a famílies que tenen ajuts socials, per la seva situació de vulnerabilitat, perquè, en el cas que no fos així, significaria que, amb aquesta subvenció incrementen la seva renda i, per tant, no tindrien la possibilitat de continuar rebent ajuts socials”, indica Artímez. A més, una altra característica d’aquesta subvenció per a la rehabilitació d’edificis i habitatges és que es pot desgravar fins al 60% de la part no subvencionada durant quatre anys. A més, l’IVA és subvencionable.

Requisit previ

“Hi ha un requisit previ per gaudir de les subvencions: s’ha d’aconseguir un estalvi energètic mínim del 30% arran de les obres de rehabilitació efectuades. En aquest cas, el percentatge màxim de subvenció rebuda seria d’un 40%”, explica Artímez. I és que segons el percentatge d’estalvi energètic que s’obtingui amb les actuacions, el percentatge màxim de la subvenció a percebre també varia. Així, si l’estalvi se situa entre un 30% i un 45%, el percentatge de subvenció que s’atorgarà serà del 40%, si oscil·la entre el 45% i el 60%, l’import subvencionat ascendeix fins al 65%, i si supera el 60%, el percentatge màxim de subvenció que s’atorgarà serà del 80%. A banda de les subvencions per a obres de rehabilitació, la convocatòria inclou ajuts per a obres d’eficiència energètica a l’interior d’habitatges individuals. En aquest cas, poder arribar a ser del 40% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Pisos previs al 1981, com aquests de l’Hospitalet de Llobregat, són objectiu potencial de rehabilitació

Aquesta convocatòria, també preveu dotar d’ajuts per subvencionar la redacció del llibre de l’edifici, l’ITE i la redacció de projectes. “La subvenció que donem pot permetre cobrir el cost que ha de suposar la redacció del llibre d’edifici, una eina molt interessant i important perquè creiem que permet tenir una radiografia real de l’edifici amb els diferents escenaris des del punt de vista d’eficiència energètica. Així, la comunitat obté la informació exacta de la situació del seu edifici i de les diferents línies de subvenció que pot escollir i quant li costaria realitzar les millores”, concreta Artímez.

Com demanar els ajuts

Per a la gestió dels ajuts, s’ha establert un procediment nou que permetrà dur a terme una gestió telemàtica, simplificar els tràmits i agilitzar els tràmits interns per evitar que puguin suposar un obstacle o endarreriment en l’execució de les obres.

La convocatòria, a més, preveu un sistema de concurrència no competitiva, motiu pel qual els edificis que presentin sol·licituds primer tindran més possibilitats d’aconseguir les subvencions en el cas que s’exhaureixin els fons.

Tota la tramitació es pot fer de manera telemàtica a www.cmh.cat

Es pot demanar la informació que calgui al correu cmh@amb.cat

També es pot anar presencialment a la Xarxa d’Oficines Locals d’Habitatge

Aquests ajuts es poden articular pel suport de:

stats