Contingut patrocinat
Especials 09/12/2023

Barcelona avança en la millora de l'atenció sanitària de proximitat

Acord estratègic per a l’ampliació i la construcció d’onze centres d’atenció primària

Redacció
4 min
Sala d'espera d'un Centre d’Atenció Primària (CAP).

BarcelonaBarcelona fa un pas endavant per garantir drets i reduir desigualtats entre els barris pel que fa a l’atenció sanitària de proximitat. La Comissió Mixta celebrada entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya va arribar a un acord per a l’ampliació i la nova construcció d’un total d’onze centres d’atenció primària (CAP).

La xarxa sanitària de Barcelona es veurà reforçada amb les ampliacions dels CAPs del Besòs i la Pau, així com amb la construcció dels nous CAPs del Raval Nord, el Fort Pienc, el Congrés i els Indians, el Parc i la Llacuna del Poblenou, la Sagrera, Horta – La Clota, la Marina del Prat Vermell, la Barceloneta i el Gòtic. A més, es va adoptar el compromís de continuar treballant per reactivar l’execució de cinc centres més: Sardenya, Casc Antic, Casanova, Roquetes i Drassanes. Es tracta d’un dels acords més importants per reforçar l’atenció primària assolit fins ara. El projecte implica actuacions al llarg de tot el mandat en 7 dels 10 districtes de la ciutat. La inversió prevista és de 100 milions d’euros.

Els nous centres d’atenció primària
L’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya arriben a un acord per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat

CAP I CUAP LA CLOTA - HORTA (Nou)

CAP LA SAGRERA (Nou)

CAP CONGRÉS

I ELS INDIANS (Nou)

CAP LA PAU (Ampliació)

CAP EL PARC

DE LA LLACUNA (Nou)

CAP LA MARINA

DEL PRAT VERMELL

(Nou)

CAP BESÒS (Ampliació)

CAP FORT PIENC (Nou)

CAP BARCELONETA (Nou)

CAP GÒTIC (Nou)

CAP RAVAL NORD (Nou)

1. CAP I CUAP LA CLOTA - HORTA (Nou)

2. CAP CONGRÉS I ELS INDIANS (Nou)

3. CAP LA SAGRERA (Nou)

4. CAP LA PAU (Ampliació)

5. CAP BESÒS (Ampliació)

6. CAP LA MARINA DEL PRAT VERMELL (Nou)

7. CAP RAVAL NORD (Nou)

8. CAP GÒTIC (Nou)

9. CAP FORT PIENC (Nou)

10. CAP EL PARC DE LA LLACUNA (Nou)

11. CAP BARCELONETA (Nou)

1. CAP I CUAP LA CLOTA - HORTA (Nou)

2. CAP CONGRÉS I ELS INDIANS (Nou)

3. CAP LA SAGRERA (Nou)

4. CAP LA PAU (Ampliació)

5. CAP BESÒS (Ampliació)

6. CAP LA MARINA DEL

PRAT VERMELL (Nou)

7. CAP RAVAL NORD (Nou)

8. CAP GÒTIC (Nou)

9. CAP FORT PIENC (Nou)

10. CAP EL PARC DE LA LLACUNA (Nou)

11. CAP BARCELONETA (Nou)

L’atenció primària és vital per al benestar de la ciutadania, ja que suposa la primera línia d’assistència sanitària a l’abast del veïnat i la principal salvaguarda de la seva salut. Oferir una assistència primària de qualitat és clau per garantir la millor atenció del sistema sanitari a les persones en qualsevol de les fases del cicle de vida: des de la infantesa fins a l’edat més avançada. Posar a disposició de la ciutadania uns equipaments de qualitat és protegir el dret a la salut i fer realitat l’accés universal a l’atenció sanitària.

L’acord és fruit de la col·laboració entre institucions i la bona sintonia establerta entre el govern municipal i el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). El treball en equip i la cooperació entre institucions han fet possible tornar a situar al llistat d’accions prioritàries de l’agenda política la inversió en atenció primària i comunitària a Barcelona. El govern municipal prioritza els acords i les solucions i vol fer política útil per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

Barcelona Salut als Barris

El programa Barcelona Salut als Barris es va posar en marxa l’any 2007. És un programa de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ( ASPB), amb aliança amb l'Ajuntament i el CSB, en el qual participa l'atenció primària dels barris on es desenvolupa. “Es tracta d’un programa de salut comunitària que busca aliances amb els agents comunitaris dels barris. La salut de les persones depèn de molts factors, però a escala comunitària es pot treballar per generar oportunitats més saludables. L’atenció primària és bàsica per a qualsevol qüestió relacionada amb la salut, i conflueix amb l'ASPB en la seva intervenció per la promoció de la salut”, assegura Maribel Pasarín, directora de Programes i Projectes Estratègics de l’ASPB.

Garantir que tots els barris disposin dels centres d’atenció primària adaptats a les necessitats és clau per garantir drets, reduir desigualtats i avançar cap al model de ciutat democràtica, integradora i inclusiva que busca Barcelona.

“L’objectiu de Barcelona Salut als Barris és ser també una eina per combatre les desigualtats socials en temes de salut. El nostre criteri de priorització per invertir recursos, tant de personal com econòmics, es fixa en les necessitats de salut, que estan relacionades amb els indicadors d’un pitjor nivell socioeconòmic”, explica Pasarín. “L’estratègia del programa s’implementa amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials en salut dels veïns que viuen als barris”, confirma Natalia Sagarra, infermera de salut comunitària. 

“L’atenció a la malaltia del nostre sistema sanitari és de qualitat, però aquest programa també posa l’accent en la promoció de la salut. Barcelona és una de les poques ciutats del món que tenen un programa de salut comunitària des de fa tants anys”, diu Pasarín. Després d’una exhaustiva fase d’anàlisi, cada barri desenvolupa els programes que més li convenen per promocionar la salut del seu veïnat.

D’exemples n’hi ha molts i estan adreçats als diferents grups de població. “La solitud no desitjada ens provoca malestar i deriva en malalties. És per això que alguns dels programes destinats a la gent gran estan enfocats a generar espais de xarxa comunitària. Per als joves, en canvi, es treballen programes d’oci saludable o formacions per a primeres experiències laborals”, explica Pasarín. Els programes es van avaluant i reprogramant. 

“Un exemple concret d’aquestes intervencions és el projecte Art Gran”, afegeix Sagarra, que és una intervenció per reduir la solitud no volguda de les persones grans. Es realitza en els museus i els centres culturals de Barcelona. Hi ha sis museus involucrats, que generen oportunitats de benestar i inclusió social i es converteixen en actius del barri.” 

“Les intervencions que s’implementen en els barris són el resultat de les prioritzacions que es fan de forma comunitària per donar resposta a les necessitats en salut detectades en el territori. Sempre es vetlla perquè les intervencions siguin efectives, d’acord amb el cicle vital i amb perspectiva d’equitat” argumenta Sagarra. “Un altre aspecte important és que els projectes siguin sostenibles. Com més comunitàriament es treballa, més possibilitats té la intervenció d’assegurar la seva sostenibilitat”, resumeix.

stats