Contingut patrocinat
Especials 27/01/2024

Comunicat d'Olot Meats a l'opinió pública

En referència a diverses informacions publicades els últims dies

Olot Meats
4 min
Les instal·lacions d'Olot Meats a Olot.

OlotDavant les diverses informacions aparegudes aquestes últimes setmanes sobre Olot Meats, moltes de les quals contenen falsedats i dades del tot inexactes sobre l’activitat de l’empresa, ens veiem en l’obligació de dirigir-nos a l’opinió pública, amb les següents consideracions:

Sobre el consum d’aigua

La concessió d’aigua de què disposa Olot Meats per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), imposa limitacions creixents en el volum màxim explotable d’acord amb l’evolució del nivell piezomètric que es doni en dos piezòmetres de control en el sector del polígon on es troba Olot Meats –un punt de control situat dins de les mateixes instal·lacions i un altre punt situat fora. Així, en el cas que continuï sense ploure i que el nivell piezomètric sigui progressivament més baix, el volum màxim explotable per part d’Olot Meats anirà disminuint respecte al que ara mateix té concedit.

En tot cas, del permís concedit, Olot Meats mai no n’ha consumit gaire més del 50%.

Amb la informació de la mateixa administració hidràulica de Catalunya, els 0,5 hm3 concedits a Olot Meats representen un 6,58% (no una cinquena part, que seria el 20%) de l’explotació de la massa d’aigua subterrània d’aigua 9, del fluviovolcànic de la Garrotxa, que es localitza a la meitat occidental de la comarca de la Garrotxa. Per tant, no representa tampoc la totalitat d’extraccions de la comarca.

Les dades de control piezomètric de l’ACA corroboren que el descens del nivell piezomètric no es localitza al sector de l’aqüífer proper al Riudaura on s’ubica Olot Meats sinó a tot l'aqüífer, i que és motivat per la situació de sequera extrema que pateix el país i a la qual hi contribueixen, cadascú en la seva mesura, els usuaris que fan extraccions destinades als diferents usos: d’abastament, industrial i de reg. Som plenament conscients que qualsevol ampliació que l’empresa es plantegi no suposarà, en cap cas, sol·licitar l’ampliació de l’extracció de l’aqüífer. Les grans empreses del Pla de Baix són una cinquantena i totes consumeixen aigua, fins i tot en superfícies molt més grans que la d’Olot Meats. No es pot imputar a Olot Meats –que, com hem dit, en gasta poc més de la meitat de l’autoritzada– la responsabilitat del consum de tot el polígon.      

L’assecament de la riera del Riudaura és motivada per la manca de pluges persistent dels darrers tres anys, unida al conjunt d’extraccions de l’aqüífer. Les extraccions per a l’abastament municipal d’Olot, per a les indústries i per a reg són, conjuntament, les responsables de la baixada del nivell piezomètric dels aqüífers superficial i profund de la Garrotxa. Els anys 60-70 van ser els últims amb pluviometria elevada. Si s’uneix la pluviometria més elevada amb menys consum (35.926 habitants a Olot el 2019 vs. 17.310 habitants a Olot el 1960, amb hàbits de consum hídric molt menors) i el desenvolupament urbanístic i industrial, es té l’explicació de les gorgues plenes d’aigua en aquells anys.

La macrodepuradora, la primera inversió

La primera inversió que va fer Olot Meats en establir-se a Olot fa onze anys va ser construir una macrodepuradora al municipi de la Canya, que depura aigües en els límits marcats per l’ACA, els mateixos límits que ha fixat per a les depuradores d’Olot i d’arreu de Catalunya. Olot Meats no fa un ús consumptiu que l’aigua; és a dir, que l’aigua, un cop depurada, és retornada al medi on, a banda de discórrer en superfície, recarrega novament el mateix aqüífer. És a dir, una part de l’aigua es reutilitza contínuament dins del mateix procés, i l’aigua depurada torna al medi.

Sobre el pas de camions pel vial Sant Jordi                                                                                       

No tenim més alternativa que passar per aquest vial. Hi circulen centenars de camions cada dia, i els nostres representen una part molt i molt petita d’aquests. Però no ens enganyem. Que hi hagi un trànsit pel vial Sant Jordi més propi d’una carretera que d’un carrer –com denuncien els mateixos veïns– és perquè no s’ha materialitzat encara una reivindicació històrica, que és la variant d’Olot. D’altra banda, en cap transport d’Olot Meats, mai, hi ha hagut vessaments de carn al vial.

El nostre compromís amb l’aigua i el medi ambient ve de lluny

Olot Meats no només és plenament conscient dels usos que fa de l’aigua, sinó que té un ferm compromís en la lluita contra l’emergència climàtica, més enllà de l’episodi de sequera que estem vivint. Des de fa més de dos anys, i en una acció pionera del sector dels escorxadors càrnics a l’estat espanyol, juntament amb el Consorci Forestal de Catalunya i la Fundació Agrària Boscos, intervé els boscos de la Garrotxa –el primer, a la Vall de Bianya– cosa que permet l’increment de la fixació de CO2, la prevenció d’incendis, la preservació de la biodiversitat i l’aprofitament de l’aigua gràcies a la neteja de la biomassa, el que es coneix com a aigua blava. És a dir, l’elevada coberta vegetal als boscos és un dels motius de la menor arribada d’aigua als rius, als embassaments i als aqüífers, i la nostra intervenció forestal està orientada a la recuperació d’aquesta aigua, un dels aspectes que té en compte el Pla de Gestió de l’ACA per al període 2022-2027, atenent que l’elevada coberta vegetal dels àmbits forestals és un dels motius de la menor arribada d’aigua als rius, als embassaments i als aqüífers.

Totes aquestes dades es poden corroborar i contrastar amb els organismes esmentats i amb les dades històriques corresponents, més enllà d’interpretacions interessades, frívoles o directament malintencionades, que pretenen criminalitzar la nostra activitat empresarial.                                                                                                                                      

Des que es va establir a la Garrotxa, Olot Meats sempre ha complert, meticulosament, els seus compromisos davant la societat: amb la qualitat i la seguretat, amb la innovació, amb la sostenibilitat, amb el benestar animal, amb pràctiques laborals ètiques –auditades constantment– i, sense que ningú ens hi hagi obligat, sinó que és per convenciment propi, a mantenir un compromís social amb el planeta, a través de la millora dels boscos de la Garrotxa.

stats