Contingut patrocinat
Especials 17/04/2023

Emprendre és una opció molt atractiva per al 41% dels espanyols

El programa de CaixaBank ‘Nosaltres’ dedica el seu nou capítol als emprenedors i al suport financer necessari per començar un projecte

Redacció
4 min
Emprendre és una opció molt atractiva per al 41% dels espanyols, que valora obrir el seu negoci ara o els propers anys.

El nou capítol de 'Nosaltres', el programa de CaixaBank on cabem tots, centra la seva atenció en els emprenedors i en la importància de comptar amb els companys de viatge adequats, sobretot quan les coses no són fàcils i quan es persegueix alguna cosa tan important com els somnis de cadascú.

En aquest episodi, els protagonistes expliquen les seves experiències personals, des d'algú molt jove que ha decidit començar un projecte després de completar els seus estudis, fins a una altra persona més experimentada que defensa que per engegar un negoci “mai és tard si t'envoltes de les persones adequades”.

Al programa es posa de manifest la necessitat de sentir-se ajudat, ja sigui per l'entorn, la família o els amics. Un suport que, en alguns casos, també es concreta en el suport financer necessari per dur a terme el projecte, com el concedit a través de MicroBank, el banc social de CaixaBank.

'Nosaltres' pretén mostrar, amb dades i històries, que, estant a prop de les persones, ja sigui a través de la formació, la inclusió financera, el desenvolupament econòmic de les zones rurals, o l'educació en cultura financera, és més fàcil que les persones aconsegueixin el que es proposin.

El 41% dels espanyols considera que emprendre és una opció molt atractiva

Emprendre és una opció molt atractiva per al 41% dels espanyols, que valora obrir el seu negoci ara o els propers anys. Així es desprèn de l'informe AGER 2020 d'Amway, que assenyala que, malgrat tot, els nivells d'emprenedoria a Espanya continuen per sota dels altres països europeus i de la resta del món. El percentatge de persones que fan el pas i s'involucren en iniciatives emprenedores arribava al 5,5% el 2021, segons l'Informe GEM Espanya 2021-2022.

I per donar resposta a aquesta necessitat i als segments de població que no té les necessitats financeres prou cobertes, MicroBank, el banc social de CaixaBank, al llarg dels seus quinze anys d'existència, ha ajudat més d'un milió de famílies i ha impulsat més de 225.000 petits negocis.

El compromís és redoblar els esforços per donar suport als més vulnerables promovent, a més, altres projectes vinculats a sectors amb impacte social, com ara l'educació, la innovació i l'economia social.

Des de la seva creació el 2007, MicroBank desenvolupa un nou model de banca social que facilita l'accés al crèdit a través de serveis financers de qualitat.

Facilitar l'accés al crèdit

Des de la seva creació el 2007, MicroBank desenvolupa un nou model de banca social que facilita l'accés al crèdit a través de serveis financers de qualitat. Amb la seva tasca, contribueix al progrés i al benestar de la societat i facilita finançament als col·lectius i projectes que generen un impacte social favorable. MicroBank és referent en inclusió financera a través dels microcrèdits. Els objectius de l'entitat se centren a satisfer unes necessitats no prou cobertes pel sistema creditici tradicional, seguint els paràmetres de rigor i sostenibilitat d'una entitat bancària.

Els microcrèdits són préstecs de fins a 25.000 euros, sense garantia real, adreçats a famílies, autònoms i microempreses que, per les seves condicions econòmiques i socials, poden tenir dificultats d'accés al finançament bancari tradicional. La seva finalitat és fomentar l'activitat productiva, la creació d'ocupació i el desenvolupament personal i familiar.

En la concessió dels microcrèdits col·laboren, a més, de manera activa 290 entitats a tot Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes.

Addicionalment, en els últims anys MicroBank ha posat en marxa noves línies de finançament adreçades a sectors amb impacte social. Concretament, es tracta de sectors relacionats amb l'emprenedoria i la innovació, l'economia social (Préstec EaSI Empresa Social), l'educació (Skills&Education) i la salut. La seva finalitat és contribuir a maximitzar l'impacte social en aquests sectors.

El compromís social de MicroBank

MicroBank és conscient que les empreses tenen un paper clau en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible establerts a l'Agenda 2030; per això, a través del seu model de negoci, contribueix de manera directa i indirecta a millorar i promoure aquests objectius.

El suport de CaixaBank, la implicació d'institucions europees i el suport de les entitats d'àmbit social del territori constitueixen les fortaleses bàsiques que fan possible la consecució d'aquests objectius de MicroBank.

MicroBank dedicarà 3.500 milions d'euros en tres anys a finançar més de 400.000 famílies vulnerables i microempreses

En el marc del seu Pla Estratègic 2022-2024, MicroBank concedirà fins a finals del 2024 un total de 3.500 milions d'euros en finançament amb impacte social, amb l'objectiu de beneficiar més de 400.000 famílies vulnerables, emprenedors i microempreses. El pla de l'entitat preveu destinar 1.850 milions a les llars i 1.600 milions als negocis i emprenedors.

Aquest compromís de concedir 3.500 milions suposa un increment del 34% respecte a la quantia concedida en el període 2019-2021 i elevar substancialment el nombre de beneficiaris, davant dels gairebé 312.000 de l'anterior Pla Estratègic 2019-2021.

Si el primer eix del pla busca superar els 400.000 beneficiaris, el segon eix del pla se centra a incrementar l'impacte positiu del banc en les persones i la societat en conjunt, així com generar aliances amb entitats socials i institucions europees que contribueixin en aquest objectiu.

Les principals línies de treball es dirigiran a augmentar la tasca de MicroBank com a referent en impacte social i sostenibilitat. Entre elles, destaquen treballar per millorar l'ocupabilitat de les persones que més ho necessitin i reforçar el teixit productiu, alhora que potenciar la implementació de polítiques de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

15 anys d'història

MicroBank s'ha convertit en un autèntic referent en la inversió d'impacte social, sent el banc de microfinances més gran d'Europa.

L'entitat va celebrar el 15è aniversari el 2022. Des de la creació ha finançat a Espanya més de 8.000 milions d'euros, en un total d'1.243.332 projectes amb impacte social.

D'aquests, gairebé 7.500 milions d'euros corresponen a microcrèdits. Aquesta activitat ha contribuït a crear 293.000 llocs de treball directes i la creació de 95.000 negocis.

Del total de microcrèdits, 1.000.131 operacions, per valor de 4.929 milions, es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies, mentre que 225.049 operacions, per un import de 2.550 milions, es van concedir per donar suport a emprenedors i microempreses.

Per la seva banda, les línies específiques per a sectors amb impacte, que són de creació més recent, han aconseguit materialitzar a Espanya 18.152 projectes d'economia social, educació, innovació i salut per valor de 665 milions d'euros.

stats