Especials 10/06/2022

Les enginyeries de la UVic-UCC donen resposta a les necessitats de la indústria actual

El grau en Enginyeria de l’Automoció, en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya, aposta per la formació dual

3 min
El grau en Enginyeria de l’Automoció de la UVic-UCC s’imparteix a la seu de Granollers de la Universitat

En un món tan tecnològic com l’actual, la formació en enginyeries esdevé cabdal per preparar professionals capaços de liderar, investigar i transformar el futur de la nostra societat. La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a través de la seva Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE), ofereix titulacions en aquest àmbit, com són el grau en Enginyeria de l’Automoció, el grau en Enginyeria Mecatrònica i el grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs, especialment orientades a la indústria i les TIC, i amb gran demanda laboral.

Enginyeria de l’Automoció: metodologia innovadora i formació dual

El grau en Enginyeria de l’Automoció de la UVic-UCC s’imparteix a la seu de Granollers de la Universitat i es desenvolupa en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya i les principals empreses del sector. Forma professionals altament qualificats en aquest àmbit, amb una visió integral del sector, que els capacita per a l’aplicació de les tecnologies més avançades en el disseny, la fabricació i el testatge dels automòbils, i en la creació de nous sistemes de producció de vehicles més innovadors i sostenibles. 

El pla d’estudis de la titulació està alineat amb àmbits innovadors, com els vehicles elèctrics, la conducció autònoma, la hiperconnectivitat, el loT, la robòtica col·laborativa, i les simulacions de producte i processos de fabricació. Cristina Borralleras, directora del Departament d’Enginyeries de la Facultat, indica que “en un món en constant evolució com és el de l’enginyeria de l’automoció, a banda de formar enginyers en competències específiques, és fonamental dotar-los de gran capacitat d’adaptabilitat, iniciativa i innovació, motiu pel qual s’hi utilitzen metodologies innovadores, com l’aprenentatge basat en projectes”. D’aquesta manera, els estudiants desenvolupen projectes en equip, integrant els coneixements adquirits i assolint competències transversals com la motivació, la col·laboració i cooperació, la capacitat de lideratge, la iniciativa, l’adaptabilitat, l’organització de tasques, la gestió de recursos o la comunicació. “Poder focalitzar-se en un únic repte i analitzar-lo des de moltes perspectives diferents permet consolidar de manera profunda els nous coneixements adquirits”, assenyala Sergi Grau, degà de la FCTE. 

Un altre dels aspectes clau d’aquesta formació és la seva orientació dual, a cavall entre l’aula i l’empresa. En aquest sentit, Raimon Pericas, coordinador de la titulació, assenyala que “en aquest grau hi ha 1.000 hores de pràctiques obligatòries en empreses del sector, fet que comporta que els estudiants que finalitzen el grau tinguin molt bona experiència laboral”. A més, molts dels treballs de final de grau es duen a terme en empreses, aspecte que també fa augmentar les hores de formació en aquest entorn. D’altra banda, la connexió amb el món empresarial també es produeix “amb la presència dels millors professionals del sector a l’aula”, indica el degà. 

El grau també contempla projectes creatius com Formula Student i Moto Student, “en què els estudiants dissenyen i desenvolupen un vehicle elèctric de competició, potencien la seva motivació i compromís i, més enllà dels coneixements i destreses que adquireixen, també consoliden competències com la iniciativa, la innovació i la creativitat”, assenyala Borralleras. També hi destaca la importància del domini de l’anglès, que es concreta amb la seva introducció gradual i la possibilitat de participar en programes de mobilitat internacional. 

El grau en Enginyeria Mecatrònica és una titulació pionera en el marc universitari espanyol

L’Enginyeria Mecatrònica: entre la mecànica i l’electrònica

El grau en Enginyeria Mecatrònica és una titulació pionera en el marc universitari espanyol. Es tracta d’una formació que “treballa de manera interdisciplinària els coneixements de mecànica, electrònica, informàtica i control per formar professionals amb capacitat de concebre els nous productes industrials i de consum que exigeix el segle XXI”, assenyala Juli Ordeix, coordinador del grau. Forma professionals que coneixen les diverses tecnologies actuals i són capaços d’adaptar-se de manera molt ràpida a les noves oportunitats. “No és d’estranyar, doncs, que el 100% dels estudiants de Mecatrònica de la UVic-UCC estiguin treballant en el seu sector un cop finalitzats els estudis”, conclou el degà.

L’ús de les tecnologies digitals per a qualsevol sector és estratègic i ha modificat els models de negocis més tradicionals

Multimèdia. Aplicacions i Videojocs

Les empreses actuals busquen incorporar professionals amb coneixements transversals de disseny, desenvolupament, gestió i promoció de productes digitals, experteses sobre les quals forma el grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs. Segons Grau, “l’àmbit de les tecnologies digitals (aplicacions mòbils, videojocs, aplicatius web, prototipatge digital...) és d’un dels sectors amb més creixement i amb més demanda de professionals. L’ús d’aquest tipus de tecnologies per a qualsevol sector és estratègic i ha modificat els models de negocis més tradicionals”. 

stats