Contingut patrocinat

Enginyeries de la UVic-UCC: formant els professionals tecnològics d'un futur en transformació

Es tracta dels graus en Enginyeria de l’Automoció, en Enginyeria Mecatrònica i en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs.

Redacció
3 min
La formació pràctica i en "soft skills", i l’ús de metodologies innovadores són aspectes destacats d’aquestes titulacions

Vivim en un món en què la tecnologia impregna tots els àmbits i en què les innovacions se succeeixen a un ritme vertiginós. La intel·ligència artificial, la robòtica, els continguts multimèdia, les experiències immersives... han entrat a les empreses per quedar-s'hi. Les empreses necessiten cada vegada més professionals que puguin liderar, investigar i transformar la societat, amb coneixements tecnològics profunds i capacitat d'adaptació a un futur canviant.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), a través de la Facultat de Ciències, Tecnologia i Enginyeries (FCTE), imparteix titulacions amb gran demanda laboral orientades a donar resposta a aquestes necessitats actuals de la indústria. Es tracta del grau en Enginyeria Mecatrònica, el grau en Enginyeria de l’Automoció i el grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs.

En tots s’inclouen “les metodologies participatives, com l'aprenentatge basat en projectes, la classe invertida i l’anàlisi de casos, que permeten desenvolupar unes competències transversals o soft skills tan necessàries com els coneixements acadèmics”, explica Malu Calle, degana de la FCTE. La internacionalització, amb part de les assignatures en anglès, i la formació en contextos reals, a través de pràctiques a les empreses, són dos dels punts forts d’aquestes enginyeries.

Enginyeria en Automoció: dissenyant els vehicles del futur

Amb l’objectiu de formar els professionals que dissenyaran i crearan els cotxes del futur, la UVic-UCC imparteix el grau en Enginyeria de l’Automoció a la seva seu de Granollers. El grau, en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya i empreses del sector, preveu unes 1.000 hores de pràctiques en empreses de l’àmbit. “El lideratge, la iniciativa i la col·laboració són essencials per poder treballar en el sector -argumenta Raimon Pericas, coordinador de la titulació- i per això els nostres estudiants treballen projectes que els permeten aplicar els coneixements i les softs skills en un entorn laboral”.

Amb l’objectiu de formar els professionals que dissenyaran i crearan els cotxes del futur, la UVic-UCC imparteix el grau en Enginyeria de l’Automoció a la seva seu de Granollers.

Formació en tecnologies digitals i experiències immersives

El grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs de la UVic-UCC forma professionals especialitzats en la creació i el desenvolupament de productes i tecnologies digitals, un sector en creixement constant. Els estudiants adquireixen habilitats tècniques i creatives per desenvolupar productes interactius, gràfics, audiovisuals i immersius, així com coneixements en emprenedoria, comunicació i gestió de projectes. Tal com explica Carles Bosch, coordinador del grau, “esdevenen experts en el desenvolupament d’entorns web, aplicacions mòbils, videojocs, modelatge i animació 3D, sistemes immersius i experiències interactives”.

La importància d’aquest grau queda demostrada per la ràpida inserció laboral dels seus graduats en Multimèdia, Aplicacions i Videojocs, amb un 93% dels estudiants que troben feina en menys de mig any, segons l’Estudi d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) corresponent a l’any 2023. A més, aquest curs les instal·lacions s'han ampliat amb una aula amb nous ordinadors Mac i la instal·lació de projectors de grans dimensions al laboratori de projectes, creant així una sala immersiva que millora les condicions d'aprenentatge dels estudiants.

Mecatrònica. Una enginyeria flexible per a la indústria del futur

La mecatrònica entén l'enginyeria des d’un punt de vista integral i combina de manera interdisciplinària coneixements de mecànica, electrònica, programació i control. En són un exemple paradigmàtic els robots industrials i de servei. El grau de la UVic-UCC, pioner en el marc universitari espanyol, forma professionals amb un perfil flexible i versàtil, capacitats per dissenyar i desenvolupar productes i processos industrials i per adaptar-se de manera molt ràpida a les innovacions i a les noves necessitats.

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya ofereix un grau en Enginyeria Mecatrònica.

Els laboratoris de la universitat acaben d’incorporar un braç robòtic col·laboratiu amb el qual treballen els estudiants i que, tal com descriu Juli Ordeix, coordinador del grau, es pot utilitzar per atendre màquines, soldar, paletitzar o fer muntatges, entre altres aplicacions industrials. ”L’accés a aquest tipus de tecnologia permet als futurs enginyers treballar amb els mateixos recursos que trobaran en entorns reals i simular processos de producció”, explica.

stats