Saló de l'Ensenyament

Com més formació, millor inserció laboral

L’estudi d’inserció laboral 2023 confirma que el percentatge d’ocupació i els salaris mitjans augmenten amb l’educació

3 min
Escola d'Enginyeria de Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels.

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat al sistema universitari català. AQU Catalunya té com a objectiu l'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i serveis). Segons la vuitena edició del seu estudi d'inserció laboral, l’escenari és optimista per a la gent que aposta per millorar la seva formació.

“L’enquesta deixa quatre conclusions principals. La primera és que com més formació, millor inserció laboral. La segona és que els màsters i doctorats tenen plena ocupació i els graus, gairebé plena. La tercera detecta que hi ha un canvi de tendència en els graus, que observen com els portals web guanyen pes com a via d’entrada a la primera feina. La quarta conclusió és que estudiar un màster augmenta les possibilitats de promoció i millora salarial”, explica Anna Prades, cap de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de Coneixement.

Segons l’especialista, “la inversió en formació compensa. El percentatge d’ocupació i els salaris mitjans augmenten amb l’educació. A més, es redueixen les funcions no qualificades en el cas de màsters i doctorats”. La novetat és que la taxa d’atur de la gent que ha cursat un màster se situa per sota del 5%. Les promocions que apareixen a l’estudi han hagut de completar la seva inserció laboral durant la pandèmia. “El percentatge de persones titulades que fan funcions no universitàries s’ha mantingut estable des de la pandèmia”, puntualitza Prades.

Tenir estudis superiors afavoreix l’accés al mercat laboral i millora l’ocupació i, en conseqüència, protegeix aquestes persones de l’atur. L’estabilitat laboral dels titulats universitaris ha augmentat en els últims tres anys, ja que gairebé tots els titulats de grau, doctorat o màster tenen feina. L'ocupabilitat d'aquestes promocions és del 91% dels titulats amb grau universitari, del 94% dels que tenen un màster i del 96% dels doctorats. Aquestes dades representen una millora de 0,8 punts percentuals respecte de l’edició anterior de l’estudi.

Els resultats de l'informe d'inserció laboral indiquen que el percentatge de persones graduades a la universitat en línia que han accedit a la feina actual després de graduar-se ha augmentat, i ha passat del 32,8% el 2011 al 51,3% el 2023.

Les pràctiques d’estudi perden força com a principal via per accedir a la primera feina. A més, disminueix el pes dels contactes personals i de l’enviament autònom de CV. La qualitat laboral ha millorat. “Hi ha un màxim històric de contractes fixos. Des del 2017 la tendència era positiva i des del 2020 s’ha accentuat”, certifica Prades. Els salaris creixen, però l’estudi detecta una pèrdua de poder adquisitiu.

L’estudi detecta que el nivell de satisfacció amb la titulació cursada s’ha estancat i que hi ha un dèficit de formació en competències comunicatives davant les necessitats laborals. L’anglès segueix sent la principal competència a millorar, seguida de l’expressió escrita i oral. A més, posa en valor que els màsters són una gran font d’atracció i de retenció de talent.

Més de 40.000 enquestes

Pel que fa als estudis amb més inserció laboral, enginyeries és l’àmbit amb un percentatge més alt d’ocupació, seguit de salut i d'estudis socials. La taxa d’atur se situa al llindar de la plena ocupació (5%), molt lluny del 9,3% del conjunt de la població catalana. L'estudi també alerta que el 12% dels estudiants d'enginyeria estan treballant fora de Catalunya i que la bretxa de gènere continua sent molt evident en aquest sector.

L’estudi d’AQU Catalunya inclou més de 40.000 enquestes. “Hi ha tres grans objectius: anàlisi de l’ajustament de l’oferta i la demanda laboral en l'àmbit universitari i del perfil formatiu de les titulacions a les necessitats laborals, però complementàriament és una enquesta pensada per aportar informació d’interès per als futurs estudiants que busquin informació de qualitat sobre la inserció laboral”, recorda Jaume Valls, director d’AQU Catalunya.

“L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és l’instrument responsable de garantir la qualitat del sistema. La seva tasca principal és l’avaluació i acreditació dels estudis universitaris, però també ha de donar informació rellevant als agents del sistema perquè aquests puguin millorar la qualitat del sistema”, confirma Francesc Xavier Grau, president d’AQU Catalunya.

stats