Saló de l'Ensenyament

Novetats en l’oferta formativa universitària 2023-2024

Les 12 universitats catalanes donen a conèixer els graus que incorporen el curs vinent així com les titulacions que amplien la durada i les modalitats d’estudi a l’alça.

G.C.
7 min
Estudiants recollint informació al Saló de l'Ensenyament

Nou grau en Geografia i Canvi Global a la UB

La Universitat de Barcelona (UB) ofereix el curs vinent 73 graus oficials, 16 dobles graus i més de 160 màsters universitaris. Destaca, com a novetat, el nou Grau en Geografia i Canvi Global, que suposa “una reestructuració profunda del pla d’estudis, amb l’objectiu de connectar amb les temàtiques relacionades amb el canvi global i fer una titulació molt més integradora”, detalla Lola Sánchez, cap d’estudis de la titulació.

A més d’aquests nous estudis, tres graus oficials de la UB passaran de tres (180 ECTS) a quatre anys de durada (240 ECTS). Es tracta del Grau en Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats; el Grau en Cinematografia i el Grau en Producció de Música i So per a la Indústria de l’Entreteniment.

Dos graus innovadors de la UAB amplien un any la durada

El Grau en Estudis Socioculturals de Gènere així com el Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) també han vist modificats els plans d’estudis passant dels 180 ECTS (tres cursos) als 240 ECTS (quatre cursos) en compliment del reial decret 822/2021. Es tracta de dues titulacions pioneres a casa nostra i amb un clar caràcter interdisciplinari.

A més d’aquestes dues titulacions, el Grau en Bioinformàtica impartit conjuntament per la UAB, la UB, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) també amplia un curs la durada. El curs vinent també es renovaran els plans d’estudis de tres graus més de la UAB: ArqueologiaCiències Ambientals i Nanociència i Nanotecnologia.

Es consoliden les formacions duals a la URV

La Universitat Rovira i Virgili (URV) no posarà en marxa cap nova titulació el curs vinent, però destaca com a novetat l’impuls en les dues formacions duals que ofereix. En aquest sentit, la menció dual del Grau en Gestió en Turisme i Hoteleria permet a l’alumnat realitzar més de 1.000 hores de pràctiques remunerades en una empresa del sector turístic durant dos cursos acadèmics. La mateixa casuística passa amb la menció dual que s’ofereix al Grau de Química de la URV, on els estudiants poden dur a terme pràctiques en empreses del sector químic amb l’objectiu de millorar les competències per incorporar-se al món laboral un cop graduats.

Ampli ventall d'oferta de dobles graus internacionals a la UdL

La Universitat de Lleida (UdL) presenta 7 dobles titulacions internacionals, totes vinculades a l’enginyeria i que possibiliten, entre altres aspectes, fer estades a l’estranger i consolidar nous idiomes. Es tracta del Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering (VIA UC-Dinamarca); el Doble Grau en Enginyeria Informàtica & Bachelor of Global Business Engineering; el Doble Grau en Enginyeria Informàtica i ADE & Global Bussiness Engineering; el Doble Grau en Enginyeria Mecànica & Energy and Environmental Engineering; el Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica & Electrical Engineering; el Doble Grau en Enginyeria Química & Energy Technologies i el Doble Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica & Engenharia Elétrica.

Més enllà d’aquesta modalitat d’estudi, la UdL consolida diverses titulacions de l’àmbit de la salut i l’enginyeria al Campus d’Igualada, com el Grau en Infermeria i el Grau en Organització Industrial i Logística (ofert a preus públics).

Possibilitat d'ampliar idiomes a la UPF

L’oferta del nombre de graus a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) del curs vinent es manté estable, tot i que el centre destaca algunes novetats vinculades a l’adquisició d’un tercer idioma als graus de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. En aquest sentit, els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació i del Grau en Llengües Aplicades podran introduir el xinès o el rus, tal com assenyalen els nous plans d’estudis.

D’altra banda, també es fa èmfasi que l’alumnat dels graus en Biologia Humana i en Enginyeria Biomèdica podran cursar en anglès el 3r i 4t curs.

Doble titulació a la UIC amb la Rutgers School of Dental Medicine

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC-Barcelona) oferirà el curs vinent una doble titulació en odontologia en col·laboració amb la Rutgers School of Dental Medicine dels Estats Units. Els alumnes que vulguin podran obtenir el doble grau en Odontologia (BDS) i el de Doctor of Dental Medicine (DMD) en 7 cursos acadèmics. Per poder optar a estudiar a la Rutgers School of Dental Medicine, els estudiants de la Facultat d’Odontologia de la UIC hauran d’haver superat el grau de 5 anys i complir els requisits d’admissió de la universitat estrangera, entre els quals superar la Integrated National Board Dental Examination (INDBE).

Grau en Ciències Polítiques a la UAO CEU

L’alumnat que vulgui estudiar el Grau en Ciències Polítiques a la Universitat Abat Oliba CEU ho podrà fer de manera autònoma, sense haver de combinar aquests estudis amb altres titulacions. És una aposta del centre, que ha volgut distingir aquest títol de més projecció internacional, com apunta una nota de la universitat. Així, els estudiants podran cursar programes en diferents universitats dels Estats Units, a més de formar part del Progressive International Development, que permet interactuar i fer recerca en línia amb altres universitats d’Europa, dur a terme trobades amb experts internacionals o bé viatjar a la seu de les Nacions Unides.

Nou Grau en Odontologia a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) començarà a impartir el curs vinent un nou Grau en Odontologia, a través de la Facultat de Medicina. Les bones perspectives laborals de present i de futur per a aquests professionals, així com una limitada oferta universitària per cursar els estudis, són alguns factors que han portat la UVic-UCC a impartir-lo, segons una nota de la universitat. Aquest nou Grau en Odontologia consta de 300 crèdits i oferirà 60 places en modalitat presencial. Destaca el pes que es destinarà a les pràctiques, amb unes 1.100 hores impartides en centres sanitaris.

Dos graus de la UOC s'adapten als 240 ECTS

El Grau de Tècniques d’Interacció Digital i Multimèdia i el Grau en Disseny i Creació Digitals que imparteix la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) passen de 180 ECTS a 240 ECTS a partir del setembre del 2023. Aquest canvi es porta a terme en compliment del reial decret 822/2021 que estableix una durada de quatre anys per a tots els graus excepte dos casos excepcionals que estipula la normativa.

Programes de grau i màster en enginyeria a la UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) oferirà el curs vinent 65 graus i 84 màsters universitaris vinculats als àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. Destaca l’oferta dels Programes Acadèmics de Recorregut Successiu (PARS) que possibiliten a l’estudiant la realització consecutiva d’un grau i un màster en l’àmbit de l’enginyeria, amb l’objectiu de reforçar la formació integral, destaca una nota de la universitat. La UPC ofereix 6 modalitats de PARS, vinculats a l’enginyeria aeronàutica; de camins, canals i ports o industrial, entre altres.

Una altra de les novetats del curs vinent és el Grau en Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia, que impartirà el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) i que pretén formar professionals “capaços de dissenyar i desenvolupar productes, continguts i serveis digitals multimèdia i interactius, caracteritzats per un alt grau d’innovació i creativitat”, apunta la UPC.

Tres graus de la URL també seran de quatre anys

El Grau en Disseny i Creació de Productes Interactius i el Grau en Arts Digitals (impartits a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria La Salle-URL), juntament amb el Grau en Disseny i Innovació de Negocis Digitals (impartit a la Facultat Internacional de Comerç i Economia Digital La Salle-URL), són les tres titulacions de la Universitat Ramon Llull (URL) que el curs vinent presentaran un nou pla d’estudis adaptat als 240 ECTS.

En total, la universitat oferirà 49 graus ja consolidats i vinculats a les cinc grans àrees de coneixement: arts i humanitats; ciències; ciències de la salut, ciències socials i jurídiques i enginyeria i arquitectura.

La UdG incrementa l’oferta de dobles graus 

La Universitat de Girona (UdG) ofereix aquest curs 50 graus i 15 dobles graus, entre els quals biologia i ciències ambientals, economia i administració i direcció d’empreses, enginyeria elèctrica i electrònica, economia i filosofia o enginyeria en tecnologies industrials i administració i direcció d’empreses. Segons afirma la mateixa universitat, aquesta modalitat d’estudis desperta cada any més interès entre els estudiants. Pel que fa als dobles graus més recents, la UdG destaca història i història de l’art, turisme i màrqueting i turisme i geografia, territori i medi ambient. 

stats