Contingut patrocinat
Especials 16/05/2024

Fundació Jesuïtes Educació, vetllant per una formació professional de qualitat i a l’avantguarda

La formació professional ha anat evolucionant i guanyant reputació amb el pas dels anys i a la Fundació Jesuïtes Educació hi treballen any rere any per continuar oferint una educació de primera en les vuit escoles jesuïtes de Catalunya

Redacció
3 min
Converteix la teva formació professional en un gran universitari, en només un any i mig.

Els Màsters de Formació Professional són programes d’especialització, dissenyats per ampliar els coneixements dels alumnes titulats en una formació professional de grau mitjà o superior. A Jesuïtes el Clot podeu trobar el Màster de Ciberseguretat en Entorns de la Tecnologia de la Informació. L’objectiu d’aquest màster és que els estudiants esdevinguin professionals capaços de definir i implementar estratègies de seguretat als sistemes d’informació, fent diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per mitigar-les.

D’altra banda, també al Clot hi ha el Màster de IA i Big Data. Aquest programa de formació se centra en les tecnologies i les tècniques emprades per gestionar, analitzar i interpretar grans quantitats de dades, així com en el desenvolupament d’algorismes i models d’intel·ligència artificial per solucionar problemes complexos. Un curs on s’aborden temes com l’aprenentatge automàtic, el processament del llenguatge natural, la mineria de dades, la visualització de dades i la gestió de bases de dades distribuïdes. 

Per la seva banda, el centre de Jesuïtes Sarrià també desenvolupa Programes de Desenvolupament Professional (PdP) amb titulació pròpia i bonificables per a les empreses. Aquests cursos són especialitzacions orientades a professionals del sector i a estudiants de formació professional que vulguin especialitzar-se en diferents àmbits.

Els Màsters de Formació Professional són programes d’especialització, dissenyats per ampliar els coneixements dels alumnes titulats en una formació professional de grau mitjà o superior.

Dins el sector d’hoteleria i turisme ofereixen quatre PdP. En primer lloc, el de Pastisseria Professional, una formació que engloba totes les competències que un xef pastisser necessita per poder exercir la professió, tant en tasques de pastisseria com de direcció i lideratge.

En segon lloc, tenim el PdP en Alta Cuina. Aquest curs permet a l’alumne aprofundir en l’alta cuina i la cuina d’avantguarda, tot adquirint un elevat grau d’experiència professional. L’estructura del programa permet consolidar els coneixements, desenvolupar el sentit de la responsabilitat, conèixer l’entorn professional i potenciar les habilitats creatives a la cuina.

El d'Event Planner és una altra molt bona opció. L'objectiu general d'aquest curs és formar i dotar l’alumne dels coneixements necessaris per organitzar esdeveniments corporatius i socials a través de projectes, seminaris amb proveïdors del sector i visites tècniques.

Finalment, trobem el PdP de Sommelier. El creixent interès pel món i la cultura del vi planteja el repte de comptar amb professionals capacitats per servir, desenvolupar i gestionar aquest àmbit en les diferents empreses i establiments del món vitivinícola. L’objectiu principal és formar professionals en la cultura, el servei i la gestió del vi i altres begudes.

En un altre sentit, a Jesuïtes Sarrià s’ha afegit un nou curs en Atenció a l’Infant amb Necessitats Específiques de Suport. Una formació especialitzada en l’adquisició de competències i habilitats de suport per atendre infants amb discapacitat, en entorns educatius, domiciliaris i sociosanitaris, atenent les seves necessitats globals pel seu desenvolupament i autonomia personal.

A banda d’aquestes formacions, també volem destacar tres cicles formatius: 

Cal destacar els següents tres cicles formatius de la Fundació Jesuïtes Educació.
  • El Grau Mitjà de Gestió Administrativa (Jesuïtes Bellvitge), per la seva excel·lent inserció laboral i la projecció en mode d’itinerari acadèmic cap al món de l’empresa.
  • El Grau Superior d’Educació Infantil (Jesuïtes Sarrià), que cerca la professionalització en l’àmbit de l’educació infantil a través del disseny, la implementació i l'avaluació de projectes i programes educatius d’atenció a la infància.
  • El Grau Superior de Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Turbina (Jesuïtes el Clot, juntament amb l’Aeroclub de Barcelona-Sabadell), amb conveni amb l’empresa Heliswiss Ibérica, per formar els futurs professionals del sector de l’aeronàutica.

Finalment, subratllem que els alumnes de cicles formatius de grau superior, un cop acabats els estudis, poden optar a un grau universitari d’àmbit nacional o a un bachelor degree / top up o progression year international, amb alguna de les universitats europees amb què la Fundació Jesuïtes Educació ha establert aliances, com el University College of Birmingham – UCB (Regne Unit); la Business & Hotel Management School - BHMS (Suïssa); la Universitat Europea eUniv (Andorra); Thomas More University of Applied Sciences (Bèlgica), i la Galway Business School (Irlanda).

www.fje.edu

stats