Contingut patrocinat
Especials 11/11/2023

Primer pas del "canvi de cicle": Esportcat abona 17,10 milions d’euros a les federacions esportives catalanes

Per primera vegada, aquestes entitats reben l'import íntegre d'una convocatòria i part de la següent. Així, poden dur a terme més activitats i donar més i millors serveis als seus clubs i als esportistes federats

Redacció
2 min
Aquests ajuts s’emmarquen en l’aposta del Govern per empoderar el teixit esportiu català.

Deixar de pensar en passat i projectar el futur. Poder ser ambicioses i pensar en plans a llarg termini. I, alhora, dur a terme més activitat i poder donar serveis més amplis i diversos als seus clubs, pensant, també, i com sempre, en totes i tots els esportistes federats. Ajuts de futur. Un gir conceptual. Un “canvi de cicle” per reforçar el teixit federatiu de l’esport català.

Per aconseguir-ho, Esportcat-Generalitat de Catalunya va publicar, aquest any, una convocatòria pluriennal, és a dir, una subvenció que està dotada amb el pressupost de dues temporades: 14,25 milions d’euros de la que acabava de finalitzar (2022-2023) i 14,25 milions d’euros per a la següent (2023-2024). 28,5 milions per mirar cap al futur i aconseguir que les següents convocatòries siguin anticipades. En altres paraules, perquè les activitats que se subvencionin no siguin les que ja s’han fet, sinó les de futur.

Aquesta setmana s’ha assolit el primer pas. Esportcat, a través del Consell Català de l’Esport, ha efectuat el pagament del 60% de la convocatòria 2023; ha abonat, per tant, 17,10 milions d’euros a aquestes entitats. “No havia passat mai. Per primer cop, es proporciona tot l’import d’una temporada en un pagament i part d’una altra”, recalca Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física.

El nou mecanisme d’Esportcat comporta diferents novetats. Per una banda, amb el pagament efectuat, les entitats reben per primera vegada la mateixa quantitat que tot l’ajut d’una temporada (14,25 milions d’euros en un únic pagament) i, al mateix temps, perceben una part de la temporada en curs, una situació també nova. Així mateix, des del 2 de novembre, dia que es va publicar la resolució definitiva, les federacions coneixen quins recursos tindran per desenvolupar la seva activitat fins a finals de la present temporada.

D’aquesta manera, Esportcat, no només consolida l’import més alt dels últims 10 anys, els 14,25 milions d’euros per temporada, sinó que comença a executar ja la transformació de la subvenció. La doble anualitat està prevista només per a l’exercici 2023, i a partir de l’exercici 2024 es tramitaran convocatòries anuals anticipades.

“Era una demanda del sector: tenir l’oportunitat de saber i tenir abans els ajuts per planificar millor. El canvi de cicle és això. Escolta activa per executar polítiques amb les quals passin coses”, destaca Anna Caula i Paretas. Aquesta nova metodologia es va anunciar durant el primer trimestre d’aquest any en una trobada entre Esportcat i dirigents de les federacions. Un compromís que ja s’executa i que s’estableix com el primer pas del “canvi de cicle”.

Més pressupost per a l’esport català

Aquesta partida per a les federacions s’emmarca dintre l’aposta del Govern per empoderar el teixit esportiu i dotar-lo dels màxims recursos, revertint així les retallades de legislatures anteriors. El Govern destina a l’esport gairebé 90 milions d’euros, la partida més alta dels últims 12 anys, una xifra que suposa un 27% d’augment respecte a l’any passat.

Una part d’aquest pressupost es diversifica en ajudes directes a agents imprescindibles del sector esportiu. Convocatòria per a federacions, com s’ha observat, però també per a consells esportius, que despleguen projectes d’esport escolar, directament a clubs o per esdeveniments que generin impacte. Gràcies als Fons Next Generation, enguany també es concedeixen ajuts per a entitats que duen a terme programes per a la igualtat en l’esport i prescripció de l’activitat física.

En xifres, la convocatòria als consells esportius s’enfila fins als 6 milions d’euros, la dotació econòmica més alta dels últims 10 anys, i, de cara a la 2024, ja es treballa perquè sigui anticipada. Els 4,5 milions d’euros per la subvenció a clubs també és la més elevada de l’última dècada.

A més, des de fa 2 anys es treuen nous programes per diversificar l’ajut i arribar a més clubs; més ajuts, més equips, més territori. L’ajut Impacte compta amb una dotació pressupostària de 2 milions d’euros i els provinents dels Fons Next Generation amb 3 milions d’euros: 2 milions d’euros per a Igualtat i 1 per a prescripció d’activitat física. Dues noves convocatòries per ajudar el sector a promoure de manera segura, sostenible i inclusiva la pràctica de l'esport i l'activitat física i arribar a més entitats, com són les escoles inclusives.stats