Lleure formatiu
Especials 03/08/2022

Perquè el temps lliure és formació!

La Fundació ”la Caixa” impulsa noves activitats d’estiu per empoderar més de 9.000 menors en situació de vulnerabilitat a Catalunya

Redacció
3 min
Es preveu que més de 9.000 infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat, risc de pobresa o exclusió participin en les activitats

BarcelonaS’estima que més de tres quartes parts dels aprenentatges adquirits d’una persona adulta provenen de fora del sistema educatiu, és a dir, sorgeixen a través de l’educació "no formal" (referida a qualsevol acció educativa estructurada no escolar) i "informal" (en referència a la influència que exerceix la immersió en un entorn o ambient social). És a dir, l’oci educatiu és una eina clau per fomentar la igualtat i trencar el cercle de la pobresa. Amb aquest objectiu, el programa CaixaProinfància, de la Fundació ”la Caixa”, posa en marxa aquest estiu nous campaments, colònies urbanes i centres oberts. Es preveu que a Catalunya hi participin més de 9.000 infants i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat, risc de pobresa o exclusió.

A través d’aquestes experiències, menors que viuen en llars amb dificultats econòmiques i socials poden desenvolupar eines personals beneficioses per al seu èxit educatiu. Amb una dotació de prop de tres milions d’euros, les activitats són dutes a terme per més d’un centenar d’entitats socials de Catalunya vinculades al programa CaixaProinfància.

A Barcelona, es calcula que més de 8.000 menors s’adheriran a les activitats d’oci educatiu que faciliten 92 entitats, amb un pressupost de més de 2,5 milions d’euros. En el global d’Espanya, més de 28.000 infants i adolescents hi participaran de la mà de més de 320 entitats i amb una dotació de més de 8 milions d’euros.

Infants participant en un joc en una activitat d'estiu

La iniciativa, com comenta el sotsdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simon, va més enllà: "Per a molts infants, aquestes activitats es converteixen en les seves úniques vacances d’estiu". Per això, continua Simon, "és imprescindible aconseguir que l’experiència sigui enriquidora i permeti que desenvolupin les seves capacitats i la seva confiança, que es puguin obrir a noves possibilitats i connexions, i així trencar el cercle de la pobresa".

Alineades amb les competències globals recollides per la UNESCO, aquestes activitats aprofundeixen diferents temàtiques: esportives i psicomotores, artístiques, lúdiques, socials, mediambientals i cognitives. De manera que els infants i adolescents integren valors com ara la maduresa, la creativitat, la curiositat, la confiança, l’autoestima, l’empatia, la solidaritat, la gestió emocional i el sentiment de comunitat, entre d’altres.

La creativitat és un dels valors que integren els infants en aquestes activitats

L’impacte de l’oci en l’àmbit educatiu

Segons les últimes investigacions de l'Observatori CaixaProinfància –Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa–, l’accés a activitats educatives de qualitat en el temps lliure incideix en els resultats escolars i és reconegut com un factor condicionant molt important de cara al futur. La situació de pobresa, associada a un conjunt de necessitats educatives dins i fora de l’escola, té un reflex en el rendiment acadèmic, la integració social i el desplegament de les competències personals.

En aquest sentit, els infants i adolescents que viuen en contextos de vulnerabilitat tenen una dificultat més gran per aconseguir l’èxit educatiu.

Segons les dades estadístiques d’Eurostat sobre la situació dels infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social, la taxa AROPE (At Risk Of Poverty and Exclusion) s’ha reduït a Europa des del 2015 fins al 2021 del 27,5 % al 24,2 %. Tanmateix, a Espanya ha augmentat fins a nivells per damunt del 33 % i, amb més de 2,3 milions de menors en risc d'exclusió, es converteix en la franja d’edat amb un percentatge més gran de població afectada.

"L’accés a l’escola és un dret universal garantit, però l’accés a les activitats de temps lliure no és igual per a tothom. Per assolir l’èxit educatiu, és tan important una bona integració escolar com el fet de tenir accés a experiències educatives positives fora de l’escola. El temps lliure és, de fet, un espai de normalització extraordinari, i participar en aquestes activitats té com a resultat més benestar i equitat", sosté el pedagog Jordi Longás, membre de la Direcció Científica de l’Observatori CaixaProinfància –Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa–.

Les 3 modalitats de temps lliure de CaixaProinfància
  • Centres oberts Es caracteritzen perquè ofereixen un servei diari durant tot el curs, fora de l’horari escolar, i també poden incloure activitats de cap de setmana. Disposen d’un projecte educatiu propi i d’una programació anual.
  • Colònies urbanes Es desenvolupen intensivament en períodes de vacances. Disposen d’un projecte educatiu propi i poden incorporar activitats regulars de suport a la realització de tasques escolars o reforç educatiu.
  • Campaments Desenvolupen activitats intensives en períodes de vacances que impliquen el desplaçament a un lloc diferent de la residència habitual, generalment, en contacte amb la natura.

(Campa)ments connectades

Un quadern interactiu per divertir-se i créixer

El programa CaixaProinfància comparteix, a més, amb les entitats socials amb les quals col·labora un quadern interactiu amb jocs que permeten connectar la diversió amb valors com l’empatia, la solidaritat, l’altruisme o el treball en equip. Aquesta acció s’emmarca dins de (Campa)ments connectades, iniciativa que ofereix activitats digitals que se sumen a les dutes a terme presencialment per les mateixes entitats i que permeten treballar continguts educatius, com també recursos per reconèixer, expressar i gestionar emocions.

Els 5 jocs del quadern interactiu
  • Coneguem-nos Es tracta d'un joc per fomentar l’interès i la curiositat per conèixer els altres amb només una pilota
  • Intercanvi de talents És una activitat basada en l’altruisme per potenciar l’autoestima, en què els participants han de deixar una nota amb un missatge al mur i dedicar 20 minuts a explicar-ho a qui l’hi demani.
  • Pica la mamba És un viatge fins a Egipte per anticipar-se en equip als moviments d’una serp que, per poder créixer, s’anirà menjant els participants d’un en un.
  • Estop! (Atinselea) Serveix per estimular l’agilitat i la velocitat de processament mental, un joc tradicional romanès molt semblant al de tocar i parar, però amb una variant: hi ha una paraula que pot salvar.
  • Mans encreuades Es tracta d'una activitat de coordinació i concentració en què cal seguir el corrent fins que canvia de sentit.
stats