CAIXABANK INFORMA
Especials 16/05/2020

Tot el que has de saber de la declaració de la renda

Els experts de CaixaBank i VidaCaixa et donen les claus per tenir clares les novetats d'aquest any i perquè no oblidis d'incloure el teu pla de pensions a la teva declaració

4 min
Estem en ple període de presentació de la declaració de la renda

La crisi pels efectes del covid-19, el confinament, la desescalada... La situació que vivim condiciona molt la nostra vida, però és important no oblidar que estem en plena campanya de la renda. Com cada any, els contribuents han de presentar la seva declaració sigui per via telemàtica o, des del 5 de maig, sol·licitant cita prèvia. Consultem els experts de CaixaBank i VidaCaixa per donar-te les claus perquè no perdis detall de les novetats d'aquest any i perquè no oblidis els avantatges d'incloure el teu pla de pensions a la teva declaració.

1. Dates a tenir en compte:

La campanya va començar l’1 d'abril del 2020 i durarà fins al dijous 25 de juny del 2020, període en què es podrà sol·licitar i presentar per internet l'esborrany de la declaració de la renda 2019. La campanya s'allarga fins al 30 de juny per a aquelles declaracions de renda i patrimoni del 2019 amb resultat a retornar, amb renúncia a la devolució, negatives o a ingressar sense domiciliació del primer termini.

Altres dates que cal recordar:

  • 5 de maig: Inici de sol·licituds de cita prèvia amb l'Agència Tributària.
  • Mitjans de maig: Està previst que es podrà anar presencialment a les oficines de l'Agència Tributària per presentar la declaració de la renda 2019.
  • 5 de novembre: Data límit per fer el segon pagament en cas de sol·licitar pagament fraccionat en una declaració amb resultat a pagar. El primer s'ha de realitzar al presentar la declaració.
La declaració es pot fer per via telemàtica i, des del 5 de maig, també es pot demanar cita prèvia

2. Novetats en la declaració de la renda 2019

La campanya de la declaració de la renda 2019 no presenta gaires novetats respecte a l'exercici anterior:

Llindar per fer la renda

Estan exempts aquells contribuents amb rendes procedents de rendiments del treball d'un sol pagador que siguin iguals o inferiors a 22.000 euros. Si al llarg de l'exercici 2019 s'han tingut dos o més pagadors, el llindar és el mateix sempre que els ingressos del segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros o si les rendes provenen de prestacions passives de dos o més pagadors i les corresponents retencions ja han estat fixades per l'Agència Tributària. Com a novetat, en cas de no complir-se aquestes condicions i havent percebut rendiments del treball de dos o més pagadors, els contribuents estan obligats a presentar la declaració quan els rendiments de la feina siguin superiors a 14.000 euros. Si el contribuent està jubilat, hi ha una sèrie de requisits que convé conèixer.

Loteries i apostes

Una altra novetat es refereix als gravàmens sobre premis de loteries i apostes. Els diners d'aquests premis estaran exempts fins a un màxim de 20.000 euros.

Hi ha altres novetats que estan relacionades amb el procediment, és a dir, amb com es formalitza la seva gestió a la declaració:

Declaració d'immobles

Un apartat recollirà tota la informació relacionada amb immobles i l'ús que se'ls hagi donat. Si has llogat o venut un immoble de la teva propietat és aquí on ho hauràs d'indicar.

Declaració del domicili fiscal

L'Agència Tributària ha simplificat el procés d'identificació del domicili fiscal dels seus contribuents en un procediment separat a la declaració. En aquest apartat és on podràs actualitzar el teu domicili fiscal si és necessari.

3. Instruments d’estalvi

Aquest any no hi ha canvis en els instruments d'estalvi com els plans de pensions, PIES o AIELT. Convé, en tot cas, tenir en compte els seus avantatges fiscals i recordar com declarar el pla de pensions.

Com declaro el meu pla de pensions?

Primer de tot, cal recordar que els plans de pensions o els plans de previsió assegurats tributen com a rendiment de treball en l'IRPF. Les aportacions al llarg de l'exercici disminueixen la base imposable i provoquen que es paguin menys impostos.

D'aquesta manera, si el contribuent té un salari de 61.000 euros i realitza aportacions per valor de 2.000 euros, la quantitat total a declarar serà de 59.000 euros, fet que rebaixa considerablement els impostos a pagar segons els trams estatals de l'IRPF vigents, que són:

- De 0 a 12.450 € - 19%

- De 12.451-20.200 € - 24%

- De 20.201-35.200 € - 30%

- De 35.201 a 60.000 € - 37%

- Més de 60.001 € - 45%

Fins a 8.000 euros és el màxim que el contribuent pot desgravar en la declaració de la renda anual, si bé és cert que en alguns casos és possible afegir uns altres 2.500 euros per cònjuge en cas d'ingressos baixos. Per fer-ho correctament caldrà anar fins a la casella 465 (on es declaren aportacions pròpies) i la 463 (on es poden declarar excessos d'aportacions pendents dels últims 5 exercicis). A la casella 469 s'hi inclouran les aportacions a favor de la parella.

Els 8.000 euros s'eleven fins als 24.250 euros en el cas de les persones discapacitades. Els límits al País Basc i a la Comunitat Foral de Navarra són diferents.

També cal tenir en compte que això permet diferir els impostos a pagar, però no queden exempts. Quan es rescata el pla de pensions també compta com a rendiment del treball, raó per la qual és més avantatjós fiscalment anar rebent a poc a poc una renda que voler-ho cobrar tot de cop. I és que les rendes que es perceben també han de ser declarades. Per això també és clau informar-se de com afecta a la declaració el rescat d'un pla de pensions.

stats