Especials 09/05/2019

La campanya de la Renda 2018 arriba amb novetats per als contribuents

Els gestors administratius resolen els dubtes més freqüents a l’hora de presentar el darrer exercici fiscal. El president del Col·legi, Alfonso Lluzar, ens explica les novetats d’aquest any

Judit Monclús
4 min

BarcelonaAlfonso Lluzar, president del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, ens explica les novetats de la campanya de la Renda 2018, que serà la primera en què els tràmits ja no es podran fer en paper. Es podran fer a través de la pàgina web o de l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària, així com presencialment i per telèfon.

A banda de ser el primer any en què no hi ha renda en paper, també s’hi incorporen altres novetats, com ara que creix el mínim per no declarar per dos pagadors. En quins casos, però, s’hauria de fer la declaració?

El límit per declarar passa dels 12.000 euros als 12.643 euros anuals en cas que aquest import provingui de més d’un pagador. S’estableix l’excepció, però, en cas que el contribuent hagi mort abans del 5 de juliol del 2018. En aquest cas, s’aplicaria el règim dels 12.000 euros anuals. Sigui com sigui, es manté el límit per no haver de declarar en els 22.000 euros sempre que provinguin únicament dels rendiments del treball i d’un únic pagador, fent excepció si s’ha rebut alguna subvenció, si hi ha rendiments del capital mobiliari o si hi ha guanys patrimonials.

També apareix l’exempció de les retencions per la prestació de maternitat i paternitat. En quines circumstàncies s’haurà de realitzar el tràmit per al seu reemborsament?

Si has aplicat retencions en aquests casos en la declaració de la renda, ara apareix com a renda exempta i et retornen aquesta retenció, fet que disminueix la quota liquidable. Els pares i mares que hagin patit retencions per aquestes prestacions durant el 2018 no hauran de realitzar cap tràmit de l’Agència Tributària. De fet, les prestacions no es comunicaran amb les dades fiscals dels contribuents en les declaracions de la Renda 2018 si no tenen retenció. Si en tenen o no tenen despesa deduïble, figurarà com a rendes exemptes i les retencions suportades seran deduïbles.

Per primer any, es podran deduir les despeses que s’hagin fet en guarderies. En quins casos es podrà efectuar?

Les mares treballadores que tinguin fills d’entre zero i tres anys escolaritzats en escoles bressol o centres d’educació infantil autoritzats podran deduir fins a 1.000 euros en la declaració de la Renda 2018. La contribuent, en aquest cas, rebrà aquesta informació amb les dades fiscals de manera automàtica.

En aquesta campanya també s’amplia la deducció per família nombrosa, així com per cònjuge amb discapacitat a càrrec. A quins supòsits es poden acollir?

En les famílies nombroses hi ha hagut un augment de la deducció per fill, que passa a ser de 600 euros extres per fill a partir del quart. En el cas del cònjuge amb discapacitat a càrrec, ha augmentat la deducció, que pot arribar als 1.200 euros anuals sempre que les seves rendes no siguin superiors als 8.000 euros. Aquest any, però, com que es tracta d’una reforma que s’aplica a partir del mes d’agost, únicament podran gaudir d’una deducció de 500 euros addicionals.

Com en cada campanya, s’apel·la al sentit de la responsabilitat dels contribuents perquè revisin la informació i comprovin que les dades s’han actualitzat de manera correcta. Per què cal estar atents en aquest sentit?

Normalment, les dades que ens facilita Hisenda són el resultat de tot el que li fan arribar els col·laboradors socials, però sempre hi falta el mateix: la situació familiar -fills nascuts, separacions, etcètera-, les quotes sindicals, les col·legials o les aportacions a partits polítics, les aportacions al pla de pensions del cònjuge o les imputacions de rendes de l’habitatge habitual. Abans de clicar a l’ OK cal revisar-ho tot detingudament perquè, en realitat, qui n’assumeix la responsabilitat és el contribuent.

Es pot demanar una rectificació a posteriori?

Es pot demanar dins del termini de presentació de la renda. També es pot demanar una vegada ja ha passat el termini, i en aquest cas cal fer una declaració substitutiva o complementària. Així, pots rectificar les errades que hagis pogut cometre o si t’has adonat massa tard que Hisenda t’ha facilitat dades incorrectes.

Si el contribuent no arriba al mínim exigit per estar obligat a fer la declaració de renda, la pot fer igualment?

La possibilitat de no fer la declaració és això, una possibilitat. Recomanem que, si el contribuent ha tingut retencions, ha treballat o ha tingut rendiments del capital immobiliari, faci la declaració igualment i, si li surt beneficiosa, llavors que la presenti.

I una pregunta recurrent: en cas que la declaració s’efectuï durant els primers dies del període hàbil per realitzar-la, això vol dir que la devolució, en cas que n’hi hagi, es cobrarà també abans?

Si ets dels primers a presentar la declaració de la renda, tindràs prioritat respecte a les que tinguin rendes similars a la teva. Si és una renda senzilla -rendiments del treball i comptes corrents-, segurament rebràs la devolució d’una manera molt ràpida. Si són rendes complicades, això de presentar abans la declaració no t’ho assegura si algú altre en presenta una de més senzilla més tard que tu. Funciona per temps però també per complexitat de la teva declaració de renda.

stats